TSKP – 771
Podlahy z dlaždíc a keramické obklady

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie montážnych prác na keramických obkladoch a podlahách z dlaždíc.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 771 - Podlahy z dlaždíc a keramické obklady
 • 71A01 Podlahy z dlaždíc
  • Montáž obkladov schodísk
  • Montáž obkladov schodísk
  • Montáž soklíkov
  • Montáž podláh
  • Montáž podláh terazzových
  • Montáž podláh z čadiča
  • Montáž podláh keramických
  • Montáž podláh z mozaiky
  • Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc
 • 71A02 Obklady keramické
  • Montáž obkladov vnútorných stien
  • Montáž obkladov vnútorných stien
  • Montáž obkladov vnútorných z čadiča
  • Montáž obkladov vnútorných stien z mozaiky
  • Montáž plastových profilov, dvierok
  • Montáž obkladov na ostení hutných alebo polohutných
  • Montáž obkladov parapetov hutných alebo polohutných
  • Montáž obkladov parapetov keramických
  • Montáž obkladov vonkajších tehlových
  • Montáž obkladov vonkajších z čadiča
  • Montáž obkladov vonkajších stien z mozaiky
  • Presun hmôt pre obklady keramické
 • 71C01 Opravy – podlahy z dlaždíc
  • Opravy podláh keramických, hutných, polohutných, glazovaných
  • Opravy podláh terazzových
  • Opravy podláh z čadiča
 • 71C02 Opravy – obklady keramické
  • Opravy obkladov keramických
  • Opravy obkladov keramických
  • Opravy obkladov – čadič, terazzo, švédske dosky
  • Opravy obkladov – mozaika
  • Opravy obkladov tehlových

Ďalšie cenníky