TSKP – 795
Lokálne vykurovanie

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie montáže a demontáže lokálneho vykurovania.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 795 - Lokálne vykurovanie
 • 89A01 Lokálne vykurovanie
  • Umiestnenie a osadenie prenosných kachlí alebo sporáka na tuhé palivo
  • Umiestnenie a osadenie prenosných kachlí alebo sporáka na tuhé palivo
  • Osadenie krbových vložiek
  • Teplovzdušné rozvody od krbu
  • Presun hmôt pre lokálne vykurovanie
 • 89B01 Lokálne vykurovanie – demonáž
  • Odpojenie a odobratie prenosných kachlí alebo sporáka na tuhé palivo

Ďalšie cenníky

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2022 CENEKON, a.s.