TSKP – 935
Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie montáže čerpadiel, kompresorov a vodohospodárských zariadení.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 935 - Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohosp. zariadení
 • 98350 Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohosp. zariadení
  • Čerpadlá odstredivé špirálové NVD
  • Čerpadlá odstredivé špirálové NVD
  • Čerpadlá Sigma „V“ vyhotovenie D vodárenské
  • Čerpadlá zmiešavacie „mamutky“
  • Elektródová evakuačná stanica
  • Vývevy rotačné vodokružné
  • Závitovkové kalové čerpadlá „YBA“ vr. pohonu
  • Čerpadlá odstredivé špirálové jednostupňové delené QVČ – bez pohonu
  • Čerpadlá odstredivé článkové
  • Čerpadlá napájacie CHN bez pohonu
  • Čerpadlá vertikálne článkové CVEV bez pohonu
  • Montáž čerpadiel a čerpacích agregátov pre  kvapalné palivá a oleje
  • Zariadenie pre chemickú úpravu vody
  • Aknaglobus 200 m3 do 30 m
  • Montáž piestových kompresorov
  • Montáž skrutkových kompresorov
  • Montáž po oprave vo výrobnom závode skrutkových kompresorov
  • Montáž skrutkových kompresorov
  • Montáž po oprave skrutkových kompresorov
  • Montáž turbokompresorov a turbodúchadiel
  • Radiálne viackolové TK kyslíkové
  • Montáž blokovej turbokompresorovej chladiacej  jednotky OTB – 11
  • Individuálne skúšky TK 02 a uvádzanie do prevádzky
  • Protihlukové kryt
  • Revízia stojatých kompresorov
  • Revízia skrutkových kompresorov

Ďalšie cenníky