TSKP – 714
Akustické a protiotrasové opatrenia

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie montážných prác pre akustické a protiotrasové izolácie objektov.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 714 - Akustické a protiotrasové opatrenia
 • 61A01 Akustické opatrenia
  • Montáž akustických obkladov
  • Montáž akustických obkladov
  • Montáž doplnkov akustických opatrení
  • Montáž zvukotesných kabín
  • Montáž pohltivých a konštrukčných súčastí
  • Ostatné práce akustických opatrení
  • Presun hmôt
 • 61B01 Demontáž akustických konštrukcií
  • Demontáž akustických obkladov
  • Demontáž akustických obkladov
  • Demontáž doplnkov akustických opatrení
  • Demontáž zvukotesných kabín
  • Demontáž pohltivých a konštrukčných súčastí

Ďalšie cenníky

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2022 CENEKON, a.s.