TSKP – 766
Konštrukcie stolárske

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie stolárských prác.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 766 - Konštrukcie stolárske
 • 66A01 Stolárske konštrukcie
  • Montáž drevených stien
  • 3 766 Montáž drevených stien
  • 3 766 Montáž madiel
  • 3 766 Montáž stropných sklápacích schodov
  • 3 766 Montáž dreveného samonosného schodiska
  • 3 766 Montáž obloženia stien
  • 3 766 Montáž obloženia podhľadov
  • 3 766 Ostatné
  • 3 766 Ostatné – Montáž ostatných stolárskych konštrukcií
  • 3 766 Montáž obkladu zárubní
  • 3 766 Montáž kuchynských liniek
  • 3 766 Montáž vstavanej skrine
  • 3 766 Presun hmôt
 • 66B01 Demontáž stolárskych konštrukcií
  • Demontáž stien
  • Demontáž stien
  • Demontáž madiel
  • Demontáž stropných sklápacích schodov
  • Demontáž obloženia stien
  • Demontáž obloženia podhľadov
  • Demontáž kuchynských liniek
  • Demontáž nábytku vstavaného

Ďalšie cenníky

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2022 CENEKON, a.s.