TSKP – 762
Konštrukcie tesárske

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie prác na tesárskych konštrukciách.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 762 - Konštrukcie tesárske
 • 62A01 Konštrukcie tesárske
  • Zvláštne úkony
  • Zvláštne úkony
  • Montáž stien a priečok na hladko
  • Montáž stien a priečok viazaných
  • Montáž debnenia stien
  • Montáž pivničných prepážok
  • Spojovacie prostriedky stien a priečok
  • Montáž schodiska
  • Montáž zábradlia
  • Spojovacie prostriedky pre schodiská a zábradlia
  • Montáž oceľových spojovacích prostriedkov
  • Montáž viazaných konštrukcií krovov
  • Montáž debnenia a latovania striech
  • Montáž nadstrešných konštrukcií
  • Montáž spádových klinov
  • Spojovacie prostriedky krovov
  • Montáž olištovania škár
  • Montáž obloženia stropov
  • Montáž obloženia stien
  • Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov a stien
  • Položenie podláh
  • Položenie podláh
  • Montáž zakrytia kanálov a výkopov
  • Spojovacie prostriedky pre podlahy, zakrytie kanálov a výkopov
  • Montáž dverí tesárskych
  • Montáž vrát tesárskych
  • Montáž priestorových viazaných konštrukcií
  • Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie
  • Záklop stropov
  • Montáž záklopu
  • Montáž stropných trámov
  • Montáž podbíjania stropov a striech
  • Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice a podbíjanie
  • Montáž políc
  • Presun hmôt
 • 62B01 Demontáž tesárskych konštrukcií
  • Demontáž stien a priečok
  • Demontáž stien a priečok
  • Demontáž debnenia stien
  • Demontáž schodiska
  • Demontáž obloženia schodiska
  • Demontáž kotvových želiez
  • Demontáž viazaných konštrukcií krovov
  • Demontáž debnenia a latovania
  • Demontáž nadstrešných konštrukcií
  • Demontáž spádových klinov
  • Demontáž podláh
  • Demontáž vrát
  • Demontáž priestorových konštrukcií z reziva hraneného
  • Demontáž priestorových konštrukcií z guľatiny
  • Demontáž záklopov stropov
  • Demontáž stropníc
  • Demontáž podbíjania
  • Rozobratie oplotenia
 • 62C01 Opravy tesárskych konštrukcií
  • Vyrezanie jednotlivých otvorov
  • Vyrezanie jednotlivých otvorov
  • Zadebnenie jednotlivých otvorov
  • Zavetrovanie konštrukcií
  • Viazané konštrukcie krovov
  • Debnenie a latovanie striech
  • Nadstrešné konštrukcie
  • Podlahy
  • Záklop stropov
  • Podbíjanie

Ďalšie cenníky