TSKP – 713
Izolácie tepelné

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie montážných prác pre tepelné izolácie objektov.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 713 - Izolácie tepelné
 • 61A01 Izolácia bežných stavebných konštrukcií
  • Montáž izolácie stropov
  • Montáž izolácie stropov
  • Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou celulózou
  • Montáž izolácie podláh
  • Montáž tepelnej izolácie podláh fúkanou celulózou
  • Montáž izolácie stien
  • Montáž tepelnej izolácie stien fúkanou celulózou
  • Montáž izolácie striech plochých na plný podklad
  • Montáž tepelnej izolácie striech fúkanou celulózou
  • Montáž tepelnej izolácie striech šikmých
  • Montáž tepelnej izolácie terás, balkónov
  • Montáž spádového klinu na terasy, balkóny
  • Doplnky a konštrukčné súčasti
 • 61A02 Izolácia chladených a temperovaných miestností
  • Montáž izolácie doskami
  • Montáž izolácie doskami
  • Izolácia chladených a temperovaných miestností
 • 61A03 Izolácia telies
  • Montáž izolácie pásmi alebo rohožami
  • Montáž izolácie pásmi alebo rohožami
  • Montáž izolácie IZOMA M
  • Montáž izolácie REFORM do konštrukcie z ocele
  • Montáž izolácie REFORM do konštrukcie z plechových líšt
  • Montáž izolácie tvarovkami z ľahčených hmôt
  • Montáž izolácie snímateľnej FERROTEX
  • Montáž izolácie špeciálnej
  • Izolácia telies doplnky a konštrukčné súčasti
 • 61A04 Izolácia potrubia
  • Montáž izolácie pásmi alebo rohožami
  • Montáž izolácie pásmi alebo rohožami
  • Montáž izolácie IZOMA M
  • Montáž izolácie REFORM do konštrukcie
  • Montáž izolácie tvarovkami
  • Montáž izolácie snímateľnej FERROTEX
  • Montáž izolácie z trubíc
  • Montáž izolácie samolepiacej
  • Izolácia potrubia – doplnky a konštrukčné súčasti
  • Izolácia protipožiarnymi obkladmi
  • Protipožiarne prestupy
  • Protipožiarna izolácia pásmi a rohožami
  • Protipožiarna izolácia – doplnky a konštrukčné súčasti
 • 61A05 Presun hmôt pre izolácie tepelné
  • Presun hmôt pre izolácie tepelné
 • 61B01 Odstránenie tepelnej izolácie
  • Odstránenie tep. izol. bežných st. konšt.
  • Odstránenie tep. izol. bežných st. konšt.
  • Odstránenie pevnej izolácie telies
  • Odstránenie snímateľnej izolácie telies
  • Odstránenie pevnej izolácie potrubia
  • Odstránenie snímateľnej izolácie potrubia
  • Demontáž tepelnej izolácie fúkanou celulózou
 • 61C01 Údržba bežných stavebných konštrukcií, telies a potrubí
  • Oprava izolácie bežných stavebných konštrukcií
  • Oprava izolácie bežných stavebných konštrukcií
  • Oprava izolácie telies
  • Oprava izolácie potrubia

Ďalšie cenníky