TSKP – 763
Drevostavby – montáž

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie prác na výstavbe objektov „suchým spôsobom“. Jedná sa o montážne práce z dreva a sadrokartónové konštrukcie.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 763 - Drevostavby - montáž
 • 62A01 Montáž drevostavieb
  • Montáž stien a priečok
  • Montáž stien a priečok
  • Montáž schodiska
  • Montáž strešnej konštrukcie
  • Montáž podláh
  • Montáž výplní otvorov
  • Montáž stropnej konštrukcie
  • Montáž ostatných dielcov
  • Presun hmôt drevostavieb
 • 69A02 Konštrukcie zo sadrokartónu a sadry Rigips
  • Priečky
  • Priečky
  • Priečky HABITO
  • Predsadené steny
  • Podhľady
  • Obklad steny
  • Suché podlahy
  • Podkrovie
  • Medzistrop
  • Inštalačná technika
 • 69A03 Konštrukcie zo sadrokartónu a sadry Knauf
  • Priečky
  • Priečky
  • Predsadené steny
  • Šachtové steny
  • Podhľady
  • Suché podlahy
  • Podkrovie
  • Obklad drevených trámov
  • Obklad stĺpov
  • Inštalačná technika pre sadrokartónové konštrukcie
  • Výplne otvorov sadrokartónových konštrukcií
 • 69A04 Spoločné SDK konštrukcie
  • Sdk obklady, kapotáže
  • Sdk obklady, kapotáže
  • SDK prefabrikáty
  •  Výplne otvorov
  • Úprava spojov
 • 69A05 Minerálne podhľady
  • Minerálne podhľady
  • Minerálne podhľady
 • 69A06 Presun hmôt
  • Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie
 • 62B01 Demontáž drevostavieb
  • Demontáž stien a priečok
  • Demontáž stien a priečok
  • Demontáž strešnej konštrukcie
  • Demontáž podláh
  • Demontáž stropnej konštrukcie
 • 69B02 Demontáž sadrokartónových konštrukcií
  • Demontáž sadrokartónových konštrukcií
  • Demontáž sadrokartónových konštrukcií
  • Demontáž sadrokartónovej steny
  • Demontáž sadrokartónového podhľadu
  • Demontáž dosiek sadrokartónovej podlahy
  • Demontáž podkrovia zo sadrokartónových dosiek
  • Demontáž inštalačnej techniky sadrokartónových pri
  • Demontáž kovových zárubní zo sadrokartónových priečok

Ďalšie cenníky