TSKP – 731
Ústredné vykurovanie

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie prác na kotolniach, strojovniach, rozvodných potrubiach, armatúrach a vykurovacích telesách.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4

Obsah cenníka: 731 - Ústredné vykurovanie
 • 89A01 Kotolne
  • Kotolne liatinové teplovodné – tuhé palivá
  • Kotolne liatinové teplovodné – tuhé palivá
  • Montáž plynových kotlov stacionárnych
  • Kotolne oceľové teplovodných s výkonom do 50 kW
  • Montáž kotlov oceľových teplovodných elektrických
  • Montáž plynového kotla nástenného
  • Montáž horákov
  • Rýchlomontážne sady
  • Zariadenie pretlakové
  • Hadice napúšťacie
  • Nerezový komín KAMINODUR ERS
  • Nerezový komín Schiedel ICS 25
  • Presun hmôt pre kotolne
 • 89A02 Strojovne
  • Rozdeľovače a zberače
  • Rozdeľovače a zberače
  • Orientačné štítky
  • Ohrievače zásobníkové
  • Výmenníky tepla
  • Nádrže na kondenzát
  • Nádoby expanzné beztlakové
  • Nádoby expanzné tlakové
  • Nádoby valcové tlakové
  • Akumulačné nádrže
  • Čerpadlá ručné
  • Čerpadlá teplovodné
  • Tepelné čerpadlo
  • Čerpadlo cirkulačné
  • Čerpadlo normované
  • Čerpadlo suchobežné
  • Spínače plavákové
  • Solárne kolektory ploché
  • Solárne kolektory trubicové
  • Presun hmôt pre strojovne
 • 89A03 Rozvod potrubia
  • Potrubia z rúr závitových
  • Potrubia z rúr závitových
  • Potrubia z rúr hladkých
  • Potrubia z nerezových rúrok
  • Potrubia z medených rúrok
  • Potrubia plastové a plasthliníkové
  • Kompenzátory
  • Odvzdušňovacie nádoby a striešky3 731 Tlakové skúšky
  • Presun hmôt potrubí
 • 89A04 Armatúry
  • Montáž prírubových armatúr
  • 3ontáž prírubových armatúr
  • Ventily uzavieracie
  • Ventily spätné
  • Ventily poistné
  • Ventily redukčné
  • Posúvače
  • Odvádzače kondenzátu, odlučovače vody, filtre
  • Priezorníky, medzikusy, prírubové spoje
  • Ventily regulačné, klapky spätné
  • Montáž závitových armatúr
  • Ventily odvzdušňovacie
  • Ventily regulačné
  • Ventily uzatváracie
  • Ventily spätné
  • Ventily poistné
  • Závitové medzikusy
  • Posúvače
  • Odvádzače kondenzátu
  • Kohúty, zmiešavacie armatúry
  • Oceľové guľové kohúty na horúcu vodu
  • Závitové medzikusy
  • Ostatné horúcovodné armatúry
  • Teplomery
  • Tlakomery
  • Termostaty
  • Regulátory
  • Stavoznaky, návarky
  • Presun hmôt pre armatúry
 • 89A05 Vykurovacie telesá
  • Vykurovacie telesá liatinové článkové
  • Vykurovacie telesá liatinové článkové
  • Vykurovacie telesá oceľové článkové
  • Vykurovacie telesá panelové
  • Vykurovacie telesá rúrkové
  • Vykurovacie registre z rúrok rebrových
  • Vykurovacie registre z rúrok hladkých
  • Podlahové kúrenie REHAU
  • Rozdeľovače a zberače
  • Konvektory3 731 Presun hmôt vykurovacích telies
 • 89B01 Demontáž kotolní
  • Demontáž kotlov liatinových
  • Demontáž kotlov liatinových
  • Demontáž kotlov oceľových
  • Demontáž horákov
  • Demontáž ventilátorov
  • Demontáž pretlakového zariadenia
  • Vypúšťanie vody z kotlov
  • Premiestnenie hmôt demontovaných kotolní
 • 89B02 Demontáž strojovní
  • Demontáž rozdeľovačov a zberačov
  • Demontáž rozdeľovačov a zberačov
  • Demontáž ohrievačov vody
  • Demontáž protiprúdových ohrievačov
  • Demontáž vykurovacích telies
  • Demontáž nádrží
  • Rozrezanie nádrží
  • Demontáž ručných čerpadiel
  • Demontáž obehových čerpadiel
  • Demontáž vodomerov
  • Demontáž spínacieho zariadenia
  • Premiestnenie hmôt demontovaných strojovní
 • 89B03 Demontáž rozvodu potrubia
  • Demontáž potrubia z rúr závitových
  • Demontáž potrubia z rúr závitových
  • Demontáž potrubia z rúr hladkých
  • Demontáž medeného potrubia
  • Demontáž plastového PVC potrubia
  • Odrezanie objímok, strmeňov, konzol, podpier a výložníkov potrubia
  • Premiestnenie demontovaného potrubia
 • 89B04 Demontáž armatúr
  • Demontáž prírubových armatúr
  • Demontáž prírubových armatúr
  • Demontáž redukčných ventilov
  • Demontáž odvádzačov a zdvíhačov kondenzátu
  • Demontáž prírub
  • Demontáž závitových armatúr
  • Demontáž zmiešavacích armatúr
  • Demontáž horúcovodných armatúr
  • Demontáž teplomerov
  • Demontáž tlakomerov
  • Demontáž termostatov
  • Demontáž regulátorov
  • Premiestnenie demontovaných armatúr
 • 89B05 Demontáž vykurovacích telies
  • Demontáž radiátorov liatinových
  • Demontáž radiátorov liatinových
  • Demontáž radiátorov oceľových
  • Demontáž radiátorov hliníkových
  • Demontáž radiátorov panelových
  • Demontáž radiátorov rúrkových
  • Demontáž registrov z rebrových rúrok
  • Demontáž registrov z hladkých rúrok
  • Demontáž konzol
  • Demontáž konvertorov
  • Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav
  • Premiestnenie demontovaných vykurovacích telies
 • 89C01 Opravy kotolní
  • Opravy kotlov liatinových
 • 89C02 Opravy strojovní
  • Opravy ohrievačov vody
  • Opravy ohrievačov vody
  • Opravy protiprúdových ohrievačov
  • Ostatné opravy ohrievačov
  • Opravy nádob a nádrží
  • Opravy ručných čerpadiel
  • Opravy obehových čerpadiel
  • Opravy meračov kondenzátu, vodomerov
 • 89C03 Opravy rozvodov potrubia
  • Opravy rozvodu potrubia
 • 89C04 Opravy armatúr
  • Opravy prírubových armatúr
  • Opravy prírubových armatúr
  • Opravy závitových armatúr
  • Príslušenstvo tlakomerov
 • 89C05 Opravy vykurovacích telies
  • Regulácia vykurovacieho systému
  • Regulácia vykurovacieho systému
  • Opravy vykurovacích telies liatinových
  • Opravy vykurovacích telies oceľových
  • Ostatné opravy vykurovacích telies
  • Registre z rúrok rebrových
  • Konvertory

Ďalšie cenníky