TSKP – 765
Tvrdé krytiny

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie prác na tvrdých krytinách. Cenník je rozdelený na montáž, demontáž a opravy.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 765 - Tvrdé krytiny
 • 65A01 Krytiny tvrdé
  • Krytina keramická pálená TONDACH
  • Krytina keramická pálená TONDACH
  • Krytina keramická VILLATESTA
  • Krytina betónová BRAMAC
  • Krytina betónová MEDITERRAN
  • Krytina betónová KM BETA
  • Zastrešenie prírodnou bridlicou
  • Zastrešenie sklolaminátovou krytinou
  • Krytiny z asfaltových šindľov
  • Krytiny z bitúmenovej krytiny
  • Zastrešenie dreveným šindľom
  • Zastrešenie plastovým šindľom
  • Krytina z prírodných, farebných šablón vláknocementových, obdĺžnikov, vlnoviek
  • Obklad stien prírodnou bridlicou
  • Obklad stien z prírodných, farebných šablón, obdĺžnikov, vlnoviek
  • Obklad stien z prírodných, farebných šablón, obdĺžnikov, vlnoviek
  • Obklad stien z vlnoviek
  • Keramická (pálená) krytina na požiarnych múroch – systém TONDACH
  • Betónová krytina na požiarnych múroch, systém BRAMAC do malty
  • Keramická krytina na rímsach, atikách, ohradných múroch – systém TONDACH
  • Pokrytie múrov pálenou krytinou
  • Betónová krytina na ohradných múroch, rímsach, atikách, systém BRAMAC
  • Pokrytie múrov betónovou krytinou
  • Pokrytie strechy fóliou
  • Presun hmôt pre tvrdé krytiny
 • 65B01 Demontáž krytín tvrdých
  • Demontáž pálenej krytiny
  • Demontáž pálenej krytiny
  • Demontáž azbestocementovej krytiny
  • Demontáž betónovej krytiny
  • Demontáž bridlicovej krytiny
  • Odstránenie povlakovej krytiny striech
  • Demontáž drevenej šindľovej krytiny
  • Demontáž krytiny vláknocementovej
  • Demontáž krytiny sklolaminátovej
  • Demontáž obkladu zo šablón, obdĺžnikov, vlnoviek vláknocementových
 • 65C01 Opravy krytín tvrdých
  • Opravenie keramickej pálenej krytiny
  • Opravenie betónovej krytiny
  • Opravenie bridlicovej krytiny
  • Opravenie sklolaminátovej krytiny
  • Opravenie krytiny z asfaltových šindľov
  • Opravenie drevenej šindľovej krytiny
  • Oprava krytiny vláknocementovej
  • Ostatné práce

Ďalšie cenníky