TSKP – 242
Mestské koľajové trate

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie mestských koľajových tratí (okrem trakčných vedení). Trakčné vedenia je možné oceniť cenníkom 920 Energetik.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 242 - Mestské koľajové trate
 • 24A01 Zhotovenie konštrukcií stavebných objektov
  •  Koľajové lôžko

  • Kladenie koľajových panelov

  • Prah, doska pre uloženie koľaje zo žliabkových koľajníc z betónu prostého

  • Prah, doska pre uloženie koľaje zo žliabkových koľajníc z betónu železového

  • Výplň medzi podvalmi alebo pozdĺžnymi prahmi

  • Koľaj

  • Zhotovenie koľaje na nových podvaloch drevených

  • Zhotovenie koľaje na nových podvaloch z betónu predpätého

  • Zhotovenie koľaje zo žliabkových koľajníc

  • Zhotovenie koľaje na podkladnej vrstve

  • Drobné koľajivo – podložka, pás, rozchodnice, podkladnice

  • Koľajové rozvetvenie

  • Montáž koľajového rozvetvenia

  • Ostatné úpravy železničných zvrškov

  • Priečny posun koľaje alebo koľajového rozvetvenia

  • Posunutie podvalov

  • Vyrovnanie koľaje alebo koľajového rozvetvenia

  • Prechodové spojky

  • Osadenie skrine pre výhybkové ťahadlá

  • Zvar koľajnice

  • Rezanie a vŕtanie koľajníc

  • Obrúsenie povrchu koľajníc

  • Ostatné konštrukcie na rúrkovom vedení

  • Odkalovacie šachty z betónových dielcov

  • Doplňujúce konštrukcie a práce traťové

  • Montáž zádlažbových panelov

  • Osadenie staničnej tabule

  • Osadenie koncového majáčika

  • Vyčistenie koľaje a presun hmôt

  • Presun hmôt

 • 24B01 Búranie (demontáž) konštrukcií objektov
  • Demontáž koľajových panelov
  • Demontáž koľajových panelov
  • Rozobratie koľaje
  • Odstránenie drobného koľajiva – podložky, pásu, …
  • Rozobratie koľajového rozvetvenia
  • Odstránenie podvalov
  • Rozobratie stykov koľajníc
  • Odstránenie skrine pre výhybkové ťahadlo
  • Rez priečny žliabkovej koľajnice plameňom
  • Odstránenie zádlažbových panelov
  • Odstránenie asfaltovej zálievky
  • Zálievka asfaltová pozdĺž koľajníc, medzi zádlažbovými panelmi
  • Odstránenie staničnej tabule
  • Vodorovná doprava častí rozobratých konštrukcií
 • 24C01 Opravy a údržba konštrukcií objektov
  • Zdvihnutie koľaje alebo koľajového rozvetvenia
  • Zdvihnutie koľaje alebo koľajového rozvetvenia
  • Výmena žliabkovej koľajnice
  • Výmena drobného koľajiva
  • Výmena srdcovky, jazyka alebo výmeny
  • Výmena podvalu
  • Koľaj na doterajších podvaloch
  • Montáž koľajového rozvetvenia na doterajších podvaloch
  • Montáž podvalov
  • Návar ojazdenia koľajnice alebo srdcovky
  • Injektáž koľajových panelov

Ďalšie cenníky