TSKP – 006
Demolácie objektov

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny stavebných prác pre ocenenie prác pri demoláciach objektov pre pozemné a inžinierske stavby.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 006 - Demolácia objektov
 • 05B01 Demolácie objektov
  • Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku
  • Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku
  • Uloženie sutiny na skládku a drvenie stavebného odpadu
  • Demolácia budov
  • Demolácia hál
  • Demolácie síl, veží drevených a železobetónových
  • Demolácia vysokých komínov a veží z tehlového muriva
  • Demolácia konštrukcií objektov
  • Štós z cestných panelov
  • Presun hmôt na demoláciu objektov

Ďalšie cenníky

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2022 CENEKON, a.s.