TSKP – 241
Železnice normálne a širokorozchodné

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie železníc s normálnym a širokým rozchodom (okrem trakčných vedení). Trakčné vedenia je možné oceniť cenníkom 920 Energetik.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 241 - Železnice normálne a širokorozchodné
 • 24A01 Zhotovenie železničného spodku
  • Podkladné vrstvy
  • Podkladné vrstvy
  • Priepusty železničné z rúr TZR
  • Priepusty železničné, čelá betónové
  • Úprava chodníka
  • Presun hmôt pre železničný spodok
 • 24A02 Zhotovenie železničného zvršku
  • Koľajové lôžka
  • Koľajové lôžka
  • Koľajové lôžka
  • Koľajové lôžka dočasné
  • Prečistenie koľajového lôžka
  • Recyklácia alebo prečistenie koľajového lôžka
  • Úprava lôžka pre izolované obvody
  • Koľaj
  • Montáž koľajových polí z koľajníc tvaru R 65 na podvaloch drevených
  • Zhotovenie koľaje stykovanej koľajníc tvaru R 65 na podvaloch drevených
  • Zhotovenie koľaje stykovanej v osi z koľajníc tvaru R 65 na podvaloch drevených
  • Montáž koľajových polí z koľajníc tvaru R 65 na podvaloch z predpätého betónu
  • Zhotovenie koľaje stykovanej z koľajníc tvaru R 65 na podvaloch z predpätého betónu
  • Zhotovenie koľaje stykovanej v osi z koľajníc tvaru R 65 na podvaloch z predpätého betónu
  • Zhotovenie koľaje stykovanej z koľajníc tvaru R 65 na oceľových mostoch
  • Zhotovenie koľajnicového stykovaného pásu z koľajníc tvaru R 65
  • Montáž koľajových polí z koľajníc tvaru S 49 na podvaloch drevených
  • Zhotovenie koľaje stykovanej z koľajníc tvaru S 49 na podvaloch drevených
  • Zhotovenie koľaje stykovanej v osi z koľajníc tvaru S 49 na podvaloch drevených
  • Zhotovenie koľaje stykovanej v osi z koľajníc tvaru S 49 na podvaloch drevených s rebrovými podkladnicami
  • Zhotovenie koľaje bezstykovej v osi z koľajníc tvaru S 49 na podvaloch drevených
  • Montáž koľajových polí z koľajníc tvaru S 49 na podvaloch z predpätého betónu
  • Zhotovenie koľaje stykovanej z koľajníc tvaru S 49 na podvaloch z predpätého betónu
  • Zhotovenie koľaje stykovanej v osi z koľajníc tvaru S 49 na podvaloch z predpätého betónu
  • Zhotovenie koľaje bezstykovej v osi z koľajníc tvaru S 49 na podvaloch betónových
  • Zhotovenie koľaje systémom DONELLI z koľajníc tvaru S 49 na podvaloch betónových
  • Zhotovenie koľaje stykovanej z koľajníc tvaru S 49 na oceľových mostoch
  • Zhotovenie koľajnicového stykovaného pásu z koľajníc tvaru S 49
  • Montáž koľajových polí z koľajníc tvaru UIC 60 na podvaloch drevených
  • Zhotovenie koľaje stykovanej z koľajníc tvaru UIC 60 na podvaloch drevených
  • Zhotovenie koľaje stykovanej v osi z koľajníc tvaru UIC 60 na podvaloch drevených
  • Zhotovenie koľaje bezstykovej v osi z koľajníc tvaru UIC 60 na podvaloch drevených
  • Montáž koľajových polí z koľajníc tvaru UIC 60 na podvaloch betónových
  • Zhotovenie koľaje stykovanej z koľajníc tvaru UIC 60 na podvaloch betónových
  • Zhotovenie koľaje stykovanej v osi z koľajníc tvaru UIC 60 na podvaloch betónových
  • Zhotovenie koľaje bezstykovej v osi z koľajníc tvaru UIC 60 na podvaloch betónových
  • Zhotovenie koľaje systémom DONELLI z koľajníc tvaru UIC 60 na podvaloch betónových
  • Zhotovenie prechodových koľajníc tvaru R65/S49 na podvaloch drevených
  • Zhotovenie prechodových koľajníc tvaru UIC60/R65 na podvaloch drevených
  • Zhotovenie prechodových koľajníc tvaru UIC60/S49 na podvaloch drevených
  • Zhotovenie prechodových koľajníc tvaru R65/S49 na podvaloch betónových
  • Zhotovenie prechodových koľajníc tvaru UIC60/R65 na podvaloch betónových
  • Zhotovenie prechodových koľajníc tvaru UIC60/S49 na podvaloch betónových
  • Zhotovenie prechodových koľajníc tvaru R65/S49 na podvaloch kombinovaných
  • Zhotovenie prechodových koľajníc tvaru UIC60/R65 na podvaloch kombinovaných
  • Zhotovenie prechodových koľajníc tvaru UIC60/S49 na podvaloch kombinovaných
  • Dočasné pole pri obnove3 241 Koľajové rozvetvenie
  • Jednoduchá výhybka R 65 na drevených podvaloch
  • Križovatková výhybka R 65 na drevených podvaloch
  • Koľajové križovatky R 65 na drevených podvaloch
  • Stredná časť dvojitej koľajovej spojky R 65 na drev. podvaloch
  • Jednoduchá výhybka S 49 na drevených podvaloch
  • Križovatková výhybka S 49 na drevených podvaloch
  • Koľajová križovatka S 49 na drevených podvaloch
  • Stredná časť dvojitej koľajovej spojky S 49 na drevených podvaloch
  • Jednoduchá výhybka S 49 na oceľových podvaloch
  • Jednoduchá výhybka S 49 na betónových podvaloch
  • Jednoduchá výhybka UIC 60 na betónových podvaloch
  • Príplatok k cene zhotovenia výhybky
  • Ostatné úpravy železničného zvršku
  • Priečny posun na podvaloch drevených
  • Priečny posun na podvaloch z betónu
  • Posunutie podvalov
  • Úprava dilatačných škár
  • Koľajové polia alebo koľajové rozvetvenia po častiach
  • Vyrovnanie koľaje na podvaloch drevených
  • Vyrovnanie koľaje na podvaloch oceľových
  • Vyrovnanie koľaje na podvaloch z betónu
  • Dočasná úprava koľaje alebo koľajového rozvetvenia
  • Vyrovnanie automatickou podbíjačkou
  • Zdvíhanie koľaje na podvaloch
  • Zdvíhanie koľaje na podvaloch z betónu
  • Výmena koľajníc
  • Výmena drobného koľajiva
  • Spojovacia tyč výhybky
  • Výmena podvalov drevených
  • Výmena podvalov z betónu
  • Izolovaný spoj s izolačnými spojkami
  • Izolovaný spoj lepený
  • Prechodné spojky
  • Dodanie a vloženie podvalov pre prepojenie koľajového obvodu
  • Brúsenie koľaje
  • Brúsenie koľajového rozvetvenia
  • Stykové zváranie odtavením
  • Tavné zváranie termitom
  • Rezanie a vŕtanie koľajníc pílou
  • Vyrovnanie automatickou podbíjačkou s dynamickým stabilizovaním
  • Dynamické stabilizovanie štrkového lôžka
  • Doplňujúce konštrukcie a práce železničné
  • Úrovňové prejazdy
  • Nástupištná konštrukcia
  • Prevádzkovacie zariadenia
  • Ochranné zariadenia
  • Návestidlá a označovacie zariadenia
  • Zásyp medzi nástupištnými hranami
  • Dilatačné zariadenia
  • Presun hmôt
  • Presun hmôt pre železničný zvršok
 • 24B02 Búranie (demontáž) konštrukcií železničného zvršku
  • Odstránenie lôžka
  • Odstránenie lôžka
  • Vybratie koľajových polí
  • Rozobratie koľajových polí
  • Priečne podvaly na železničnom mostnom provizóriu
  • Rozobratie koľajového rozvetvenia
  • Rezanie koľajníc
  • Rozobratie prepojok
  • Rozobratie prejazdu
  • Rozobratie múrikov
  • Rozobratie koľajového zarážadla
  • Doprava
 • 24C02 Opravy a údržba železničného zvršku
  • Prečistenie koľajového lôžka
  • Prečistenie koľajového lôžka
  • Oprava výškovej a smerovej polohy doterajšej koľaje
  • Oprava výškovej a smerovej polohy rozvetvenia
  • Podbíjanie podvalov
  • Výmena drobného koľajiva v koľaji
  • Výmena izolačných podložiek
  • Výmena koľajiva v koľajovom rozvetvení
  • Výmena výhybkových súčastí
  • Výmena izolačných vložiek
  • Demontáž a montáž stoličky
  • Doťahovanie drobných upevňovadiel
  • Úprava ložnej plochy podvalov
  • Ohýbanie koľajníc
  • Oprava rozchodu doterajšej koľaje
  • Oprava doterajšieho koľajového rozvetvenia
  • Kontrola stykových komôr
  • Odstránenie nánosu
  • Doprava

Ďalšie cenníky