TSKP – 760
Výplne otvorov

Nový cenník, ktorý je vytvorený zlúčením vybraných položiek z cenníkov 766 – Stolárske konštrukcie , 767 – Kovové stavebné doplnkové konštrukcie, 787 – Zasklievanie, 801-1 Bežné stavebné práce, 801-4 Opravy a údržba.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4

Obsah cenníka: 760 - Výplne otvorov
 • 66A01 Výplne otvorov
  • Montáž okien
  • Montáž okien
  • Montáž okien plastových
  • Montáž okien drevených
  • Montáž okien hliníkových
  • Montáž okien strešných
  • Predsadená montáž okien
  • Fólie na okná
  • Dvere
  • Dvere drevené
  • Dvere plastové
  • Dvere kovové
  • Dvere, steny sklenené
  • Brány, vráta
  • Montáž vrát stolárskych
  • Kovania
  • Doplnky dverí
  • Zárubne
  • Zárubne drevené – dodatočne osadené
  • Zárubne drevené – zamurovacie
  • Zárubne kovové
  • Stavebné puzdra posuvných dverí
  • Svetlovody
  • Svetlovody
  • Strešné svetlíky, výlezy
  • Strešné svetlíky
  • Strešné výlezy
  • Parapety
  • Drevené parapety
  • Plastové parapety
  • Okenice, rolety, žalúzie
  • Okenice
  • Rolety do strešných okien
  • Vonkajšie rolety
  • Žalúzie do strešných okien
  • Vonkajšie žalúzie
  • Interiérové žalúzie
  • Textilné žalúzie
 • 66B01 Výplne otvorov – demontáž
  • Vybúranie drevených okien, dverí
  • Vybúranie drevených okien, dverí
  • Vybúranie drevených okien, dverí
  • Vyvesenie drevených krídiel okien, dverí, vrát
  • Demontáž okien na beztmelové zasklenie
  • Vybúranie drevených rámov okien
  • Vybúranie drevených dverových zárubní
  • Vybúranie kovových okien, dverí
  • Vybúranie kovových okien, dverí
  • Vyvesenie kovových krídiel okien, dverí, vrát
  • Vybúranie a vybratie kovových rámov okien
  • Vybúranie kovových dverových zárubní
  • Vybúranie plastových okien, dverí
  • Vybúranie plastových okien, dverí
  • Vyvesenie plastových krídiel okien, dverí, vrát
  • Vybúranie plastových rámov okien
  • Vybúranie plastových dverových zárubní
  • Demontáž stavebného puzdra posuvných dverí
  • Demontáž stavebného puzdra posuvných dverí
  • Demontáž kovania dverí
  • Demontáž kovania dverí
  • Demontáž okeníc, parapetov, žalúzií
  • Demontáž dverných okeníc
  • Demontáž žalúzií, roliet
  • Demontáž parapetov
  • Demontáž svetlíkov, svetlovodov
  • Demontáž svetlíkov
  • Demontáž svetlovodov
 • 62C01 Výplne otvorov – opravy
  • Oprava okien
  • Oprava okien
  • Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel okien
  • Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel okien
  • Oprava okien
  • Vyvesenie alebo zavesenie kovových krídiel okien
  • Opravy a údržba otváracích a odsúvacích okien
  • Oprava dverí
  • Vyvesenie alebo zavesenie kovových krídiel dverí
  • Oprava a údržba dverí
  • Vyvesenie alebo zavesenie kovových krídiel vrát
  • Oprava balkónových dverí
  • Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel dverí
  • Vyvesenie alebo zavesenie plastových krídiel dverí
  • Oprava dverných krídiel
  • Vyvesenie alebo zavesenie drevených krídiel vrát
  • Výmena parapetov
  • Výmena parapetných dosiek

Ďalšie cenníky