TSKP – 711
Izolácie proti vode

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie montážných prác pre izolácie objektov proti vode.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 711 - Izolácie proti vode
 • 61A01 Izolácia proti vode a vlhkosti
  • Izolácie proti zemnej vlhkosti
  • Izolácie proti zemnej vlhkosti
  • Náterivami za studena
  • Náterivami za tepla
  • Pásmi na sucho
  • Pásmi pritavením
  • Izolácia proti stekajúcej vode (balkóny, terasy, kúpelne)3 711 Náterivami za studena
  • Izolácie mostoviek
  • Nátermi a tmelmi za studena
  • Pásmi na sucho
  • Pásmi pritavením
  • Živicami
  • Ostatné
  • Izolácie proti tlakovej vode
  • Náterivami za studena
  • Gumou
  • Termoplastami
  • Ostatné
  • Izolácie potrubia, nádrží, stôk, kanalizačných šachiet
  • Náterivami za studena
  • Náterivami za tepla
  • Pásmi na sucho
  • Pásmi pritavením
  • Izolácie objektov v podzemí, podchody, tunely, štôlne, metrá
  • Náterivami za studena
  • Pásmi pritavením
  • Gumou
  • Termoplastami
  • Ostatné
  • Izolácie detailov
  • Náterivami a tmelmi za studena
  • Náterivami a tmelmi za tepla
  • Pásmi pritavením
  • Gumou
  • Termoplastami
  • Živicami
  • Ostatné
  • Presun hmôt pre izoláciu proti vode
 • 61A02 Povlakové krytiny
  • Parotesná zábrana striech
  • Povlaková krytina striech plochých a šikmých do 10 st.
  • Náterivami za studena
  • Náterivami za tepla
  • Pásmi na sucho
  • Pásmi pritavením
  • Fóliou, gumou
  • Termoplastami
  • Ostatné typy
  • Povlaková krytina striech plochých a šikmých od 10 do 30 st.
  • Náterivami za studena
  • Náterivami za tepla
  • Pásmi na sucho
  • Pásmi pritavením
  • Fóliou, gumou
  • Termoplastami
  • Ostatné typy
  • Povlaková krytina striech oblých
  • Náterivami za studena
  • Náterivami za tepla
  • Pásmi na sucho
  • Pásmi pritavením
  • Gumou
  • Termoplastami
  • Ostatné typy
  • Povlaková krytina striech šikmých nad 30°
  • Náterivami a tmelmi za studena
  • Náterivami a tmelmi za tepla
  • Pásmi na sucho
  • Pásmi pritavením
  • Fóliou, gumou
  • Termoplastami
  • Samostatné zosilnenie izolačného povlaku
  • Náterivami za tepla
  • Pásmi na sucho
  • Pásmi pritavením
  • Náterivami a tmelmi za studena
  • Náterivami a tmelmi za tepla
  • Samostatné vytiahnutie izolačného povlaku
  • Pásmi na sucho
  • Pásmi pritavením
  • Fóliou, gumou
  • Termoplastami
  • Povlaková krytina striech ostatná
  • Náterivami za studena
  • Náterivami za tepla
  • Pásmi na sucho
  • Pásmi pritavením
  • Gumou, fóliou
  • Termoplastami
  • Ostatné práce pri povlakových krytinách
  • Spádové atikové kliny
  • Geotextília
  • OSB dosky pod klampiarske konštrukcie
  • Ostatné strešné prvky
  • Presun hmôt pre povlakové krytiny
  • Presun hmôt pre povlakové krytiny
 • 61B02 Odstránenie povlakových krytín
  • Na strechách plochých do 10°
  • Na strechách plochých do 10°
  • Na strechách šikmých od 10 do 30°
  • Na strechách šikmých nad 30° do 45°
  • Na strechách oblých
  • Na strechách ostatných
 • 61C02 Údržba povlakovej krytiny
  • Oprava povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30°
  • Oprava povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30°
  • Základná
  • Náterivami za studena
  • Náterivami za tepla
  • Ostatná
  • Oprava povlakovej krytiny striech oblých a šikmých nad 30°
  • Základná
  • Náterivami za studena
  • Náterivami za tepla
  • Údržba prieniku povlakovej krytiny striech
  • Náterivami za studena
  • Náterivami za tepla
  • Pásmi na sucho
  • Pásmi pritavením
  • Gumami a PVC fóliou

Ďalšie cenníky