TSKP – 773
Podlahy terazzové a zo syntetických hmôt

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie realizácie a opráv podláh terazzových a zo sysntetických hmôt.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 773 - Podlahy terazzové a zo syntetických hmôt
 • 73A01 Podlahy terrazové
  • Obklady schodísk prírodným terazzom
  • Obklady schodísk prírodným terazzom
  • Obklady schodísk farebným terazzom
  • Soklíky z prírodného terazza
  • Soklíky z farebného terazza hr. do 20 mm
  • Položenie podlahy z kamenného koberca
  • Podlahy z prírodného terazza
  • Podlahy z farebného terazza – jednoduché
  • Podlahy z terazza kazetového
  • Obklady dosiek z prírodného terazza
  • Obklady parapetných a iných dosiek farebným terazzom
  • Ostatné práce
  • Presun hmôt pre podlahy terazzové
 • 73A02 Podlahy syntetické
  • Podlahy liate epoxidové
  • Podlahy liate epoxidové
  • Podlahy liate polyuretánové
  • Podlahy z epoxidovej plastmalty
  • Podlahy z epoxidovej stierky
  • Podlahy z polyuretánovej stierky
  • Nátery epoxidové
  • Izolačný náter podláh
  • Nátery polyuretánové
  • Nátery ostatné na podlahy
  • Doplnky
  • Presun hmôt pre podlahy syntetické
 • 73C01 Opravy – podlahy terrazové
  • Opravy terazzových obkladov schodísk
  • Opravy terazzových obkladov schodísk
  • Opravy terazzových podláh
 • 73C02 Opravy – podlahy syntetické
  • Opravy podlahy z epoxidovej stierky
  • Opravy podlahy z epoxidovej stierky
  • Opravy podlahy z polyuretánovej stierky
  • Opravy podláh z epoxidovej plastmalty
  • Opravy náterov epoxidových
  • Opravy náterov polyuretánových
  • Doplnky

Ďalšie cenníky