TSKP – 721
Zdravotechnické inštalácie budov

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie prác na vodovodoch, kanalizácii, plynovodoch, strojných vybaveniach a zariaďovacích predmetoch v objektoch.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 721 - Zdravotechnické inštalácie budov
 • 88A01 Vnútorné kanalizácie
  • Potrubie z kameninových rúr normálnych
  • Potrubie z plastických hmôt
  • Prípojky a výpustky na potrubí
  • Podlahové a dvorné vpusty
  • Zápachové uzávierky
  • Terasové a balkónové vtoky
  • Strešné vtoky
  • Lapače strešných splavenín
  • Montáž kalových posúvačov
  • Ventilačné hlavice
  • privzdušňovací ventil
  • Skúška tesnosti kanalizácie
  • Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu
 • 88A02 Vnútorný vodovod
  • Potrubie z liatinových tlakových rúr prírubových
  • Potrubie z liatinových tlakových rúr hrdlových
  • Potrubie zo závitových rúr pozinkovaných
  • Potrubie zo závitových rúr asfaltovaných
  • Potrubie z oceľových rúrok závitových
  • Potrubie z medených a nerezových rúrok
  • Potrubie z plastických hmôt
  • Potrubie z plasthliníkových hmôt
  • Ochrana potrubia z plstí, gumové vložky
  • Prípojky k strojom a zariadeniam
  • Montáž armatúr prírubových
  • Montáž armatúr závitových
  • Požiarne príslušenstvo
  • Vodomery
  • Armatúry pre filtráciu a úpravu vody
  • Prepláchnutie, dezinfekcia a tlakové skúšky vodovodného potrubia
  • Presun hmôt pre vnútorný vodovod
 • 88A03 Vnútorný plynovod
  • Potrubie z medených rúrok
  • Potrubie z medených rúrok
  • Potrubie z plasthliníkových rúrok
  • Potrubie z rúr oceľových spájaných zvarovaní
  • Prípojky k plynomerom
  • Potrubie z nerezových vlnovcových rúrok
  • Prípojky k plynovodným strojom a zariadeniam
  • Montáž prírubových armatúr
  • Montáž armatúr plynovodných s jedným závitom
  • Montáž armatúr plynovodných s dvomi závitmi
  • Presun hmôt pre vnútorný plynovod
 • 88A04 Strojné vybavenie
  • Montáž čerpadiel vodovodných
  • Montáž čerpadiel vodovodných
  • Montáž čerpadiel
  • Montáž domových vodární a tlakových nádob
  • Domové vodárne
  • Montáž príslušenstva domových vodární
  • Montáž tlakových nádrží
  • Montáž úpravní TUV
  • Montáž ručných kompresorov
  • Montáž prečerpávacích zariadení
  • Presun hmôt pre strojné vybavenie
 • 88A05 Zariaďovacie predmety
  • 3 721 Montáž záchodov
  • 3 721 Montáž záchodov
  • 3 721 Montáž pisoárov
  • 3 721 Montáž pisoárových žľabov
  • 3 721 Montáž deliacich stien
  • 3 721 Montáž predstenových systémov
  • 3 721 Montáž umývadiel
  • 3 721 Montáž vaní
  • 3 721 Montáž bidetov
  • 3 721 Montáž sprchovacích kabín, boxov, vaničiek a kútov
  • 3 721 Montáž doplnkov
  • 3 721 Montáž drezov
  • 3 721 Montáž výleviek
  • 3 721 Montáž žľabov oceľových alebo liatinových
  • 3 721 Montáž plynových ohrievačov
  • 3 721 Montáž elektrických zásobníkov
  • 3 721 Montáž plynových sporákov
  • 3 721 Montáž plynových varičov
  • 3 721 Montáž plynových ohrievacích telies
  • 3 721 Montáž výleviek
  • 3 721 Montáž prepieracích misiek, dvojitých drezov
  • 3 721 Montáž laboratórnych armatúr
  • 3 721 Montáž telových a očných spŕch
  • 3 721 Montáž ventilov
  • 3 721 Montáž batérií umývadlových a drezových
  • 3 721 Montáž batérií vaňových
  • 3 721 Montáž batérií sprchových
  • 3 721 Montáž odpadových ventilov
  • 3 721 Montáž zápachových uzáverov
  • 3 721 Montáž pitných fontánok
  • 3 721 Montáž drvičov odpadov
  • 3 721 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety
 • 88A08 Špeciálne rozvody
  • 3 721 Nerezové potrubia pre priemysel
  • 3 721 Nerezové potrubia pre priemysel
  • 3 721 Oceľové potrubia pre priemysel
  • 3 721 Presun hmôt pre špeciálne rozvody
 • 88B01 Demontáž vnútornej kanalizácie
  • 3 721 Demontáž potrubí z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných
  • 3 721 Demontáž potrubí z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných
  • 3 721 Demontáž potrubí z liatinových rúr
  • 3 721 Demontáž potrubia z osinkocementových rúr
  • 3 721 Demontáž potrubia z PVC – U rúr
  • 3 721 Demontáž potrubia z olovených rúr
  • 3 721 Demontáž kanalizačného príslušenstva
  • 3 721 Demontáž zápachových uzávierok
  • 3 721 Demontáž lapačov strešných splavenín
  • 3 721 Demontáž kalových posúvačov
  • 3 721 Demontáž koncových klapiek3 721 Premiestnenie demontovaných hmôt
 • 88B02 Demontáž vnútorného vodovodu
  • 3 721 Demontáž potrubí z liatinových tlakových rúr prírubových
  • 3 721 Demontáž potrubí z liatinových tlakových rúr prírubových
  • 3 721 Demontáž potrubí z liatinových tlakových rúr hrdlových
  • 3 721 Demontáž potrubí z oceľových rúrok závitových
  • 3 721 Demontáž potrubí z medených rúrok
  • 3 721 Demontáž potrubí z novodurových rúrok tlakových
  • 3 721 Demontáž plstených pásov
  • 3 721 Demontáž tlakového potrubia z olovených rúr
  • 3 721 Demontáž armatúr prírubových a vodomerov
  • 3 721 Demontáž armatúr závitových
  • 3 721 Premiestnenie demontovaných hmôt
 • 88B03 Demontáž vnútorného plynovodu
  • 3 721 Demontáž potrubia zváraného z oceľových rúr závitových
  • 3 721 Demontáž potrubia zváraného z oceľových rúr závitových
  • 3 721 Demontáž potrubia z oceľových rúr presných
  • 3 721 Demontáž potrubia zváraného z oceľových rúr hladkých
  • 3 721 Demontáž prípojok k plynomerom
  • 3 721 Demontáž prípojok propán -butánových
  • 3 721 Demontáž strednotlakových regulátorov tlaku plynu
  • 3 721 Demontáž plynomerov
  • 3 721 Premiestnenie demontovaných hmôt
 • 88B04 Demontáž strojného vybavenia
  • 3 721 Demontáž čerpadiel kalových
  • 3 721 Demontáž čerpadiel kalových
  • 3 721 Demontáž čerpadiel vodovodných
  • 3 721 Demontáž domácich vodární s čerpadlami odstredivými
  • 3 721 Demontáž domácich vodární s ponornými čerpadlami
  • 3 721 Demontáž tlakových nádrží
  • 3 721 Demontáž kompresorov
  • 3 721 Premiestnenie demontovaných hmôt
 • 88B05 Demontáž zariaďovacích predmetov
  • 3 721 Demontáž záchodov
  • 3 721 Demontáž záchodov
  • 3 721 Demontáž pisoárov
  • 3 721 Demontáž pisoárov státia
  • 3 721 Demontáž umývadiel
  • 3 721 Demontáž vaní
  • 3 721 Demontáž bidetov
  • 3 721 Demontáž sprchových kabín a mís
  • 3 721 Demontáž drezov jednotlivých
  • 3 721 Demontáž drezov dvojitých
  • 3 721 Demontáž výleviek
  • 3 721 Demontáž žľabov
  • 3 721 Demontáž plynových ohrievačov prietokových
  • 3 721 Demontáž kúpeľňových kachieľ
  • 3 721 Demontáž elektrických zásobníkov vody
  • 3 721 Demontáž plynových ohrievačov zásobníkov
  • 3 721 Premiestnenie demontovaných hmôt
  • 3 721 Demontáž plynových sporákov, infražiaričov, chladničiek
  • 3 721 Demontáž vykurovacích telies článkových a skriňových
  • 3 721 Demontáž plynových vykurovacích telies podokenných
  • 3 721 Demontáž kameninových drezov a výleviek
  • 3 721 Demontáž armatúr laboratórnych
  • 3 721 Demontáž výtokových ventilov
  • 3 721 Demontáž všetkých druhov batérií
  • 3 721 Demontáž odpadových ventilov
  • 3 721 Demontáž zápachových uzávierok
  • 3 721 Demontáž namáčacích kadí a korýt
  • 3 721 Demontáž lekárskeho zariadenia
  • 3 721 Demontáž ostatná
 • 88C01 Opravy vnútornej kanalizácie
  • 3 721 Opravy odpadového potrubia hrdlového
  • 3 721 Opravy odpadového potrubia hrdlového
  • 3 721 Opravy odpadového potrubia kameninového
  • 3 721 Opravy odpadového potrubia liatinového
  • 3 721 Opravy odpadového potrubia novodurového
  • 3 721 Opravy odpadového potrubia oloveného
  • 3 721 Prečistenie
 • 88C02 Opravy vnútorného vodovodu
  • 3 721 Opravy vodovodného potrubia liatinového prírubového
  • 3 721 Opravy vodovodného potrubia liatinového prírubového
  • 3 721 Opravy vodovodného potrubia liatinového hrdlového
  • 3 721 Opravy vodovodného potrubia závitového
  • 3 721 Opravy vodovodného potrubia z medených rúr
  • 3 721 Opravy vodovodného potrubia z Pe rúr
  • 3 721 Ochrana potrubia asfaltom a jutovými pásmi opravy potrubia oloveného
  • 3 721 Uzavretie alebo otvorenie vodovodného potrubia pri opravách
  • 3 721 Opravy armatúr prírubových
  • 3 721 Opravy armatúr závitových
  • 3 721 Spätná montáž vodomerov
 • 88C03 Opravy vnútorného plynovodu
  • Opravy plynovodného potrubia
  • Opravy plynovodného potrubia
  • Opravy závitových armatúr
  • Opravy regulátorov tlaku plynu
  • Montáž plynomerov
 • 88C05 Opravy zariaďovacích predmetov
  • Opravy zariadení záchodov
  • Opravy zariadení záchodov
  • Opravy pisoárov
  • Opravy umývadiel
  • Opravy vaní
  • Opravy bidetov
  • Opravy drezov
  • Opravy výleviek
  • Opravy plynových ohrievačov
  • Opravy elektrických zásobníkov
  • Opravy plynových sporákov
  • Opravy plynových topných telies
  • Opravy laboratórnych výleviek
  • Opravy prepieracích misiek, kameninových drezov
  • Opravy laboratórnych armatúr
  • Opravy zariaďovacích armatúr
  • Opravy ostatného zariadenia
 • 88C06 Opravy inštalačných prefabrikátov
  • Opravy inštalačných prefabrikátov
  • Opravy inštalačných prefabrikátov
  • Presun hmôt pre inštalačné prefabrikáty

Ďalšie cenníky