TSKP – 014
Opravy a údržba

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre opravu a údržbu konštrukcií pre betonárske, murárske, omietkarské, fasádne práce a mazaniny.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 014 - Opravy a údržba
 • 11C01 Betonárske práce
  • 3 014 Postupné podbetónovanie muriva
 • 12C01 Murárske práce
  • Postupné podmurovanie základového muriva
  • Oprava betónových dielcov a konštrukcií
  • Zamurovanie otvorov v kamennom nadzákladovom murive
  • Zamurovanie otvorov v nadzákladovom murive tehlami pálenými
  • Murivo komínových alebo ventilačných telies nad strešnou rovinou
  • Dodatočná montáž železobetónových prekladov a ríms
  • Výmurovka medzi nosníky, doplnenie muriva ríms
  • Doplnenie ríms z pálených tvárnic „Hurdis“
  • Dodatočné osadenie valcovaných nosníkov
  • Vyrovnanie nerovného povrchu
  • Úprava pre dodatočné vloženie vodorovnej izolácie
  • Zamurovanie otvorov tehlami a tvárnicami v priečkach a stenách
  • Dodatočné ukotvenie priečok
  • Oprava železobetónových panelov
  • Zamurovanie rýh pre ventilačné prieduchy
  • Primurovka ostenia z tehiel
  • Zamurovanie otvorov tehlami v klenbách
  • Zabetónovanie otvorov v stropoch a klenbách
  • Zamurovanie zhlavia stropných rámov a valcovaných nosníkov
  • Čistenie budov
  • Vyvložkovanie existujúceho komínového telesa ohybnými nerezovými vložkami
  • Osadenie drobných kovových výrobkov
  • Dodanie a osadenie drevených špalíkov
  • Montáž nafukovacej komínovej vložky
  • Dodanie a osadenie príchytiek
  • Predĺženie komínu kameninovými rúrami
 • 13C01 Omietkarské práce
  •  Stropy

  • Omietnutie malých plôch v stropoch

  • Oprava vnútorných vápenných omietok stropov

  • Oprava vnútorných sadrových omietok stropov

  • Oprava vnútorných cementových omietok stropov

  • Steny

  • Omietnutie malých plôch vnútorných stien

  • Oprava vnútorných vápenných omietok stien

  • Oprava vnútorných sadrových stien

  • Oprava vnútorných cementových omietok stien

  • Potiahnutie valcovaných nosníkov rabicovým pletivom

  • Brúsenie vnútorných omietok stien

  • Oprava vápenných štukových omietok v šachtách a svetlíkoch

  • Opravy cementových omietok v šachtách a svetlíkoch

  • Zhotovenie profilov pri opravách sadrových omietok, pri opravách fabiónov, hrán a kútov

  • Oprava vonkajších vápenných omietok

  • Oprava vonkajších omietok zo suchých zmesí

  • Oprava vonkajších omietok zo suchých zmesí podhľadov

  • Oprava vonkajších omietok zo suchých zmesí stien

  • Oprava vonkajších omietok z umelého kameňa

  • Oprava vonkajších cementových omietok

  • Prestrihnutie pletiva z Tahokovu na fasáde

  • Očistenie po opravách vonkajších omietok

  • Oprava poškodených hrán škáry

  • Prekrytie škár rabicovým pletivom

  • Tmelenie škár

  • Prelepenie škár hliníkovou fóliou

  • Dodatočné vloženie tesnenia do škár

  • Oprava škárovania tehlového muriva stien a dlažieb

  • Penetračný náter škár

  • Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty

 • 14C01 Potery a mazaniny
  • Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom
  • Doplnenie doterajších mazanín betónom
  • Doplnenie násypu pieskom
  • Doplnenie násypu perlitom
  • Doplnenie dlažby z lomového kameňa
  • Doplnenie dlažby z tehál
  • Brúsenie podláh
  • Opravný poter CEMIX
  • Doplnenie cementového poteru
  • Príprava zatvrdnutého povrchu mazanín
  • Oprava betónových podláh, balkónov, schodov
  • Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom
 • 99C01 Presun hmôt pre opravy a údržbu
  • Presun hmôt pre opravy a údržbu

Ďalšie cenníky