TSKP – 787
Zasklievanie

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie realizácie, demontáže zasklievania a opráv vysklievania.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 787 - Zasklievanie
 • 86A01 Zasklievanie
  • Zasklievanie stien a priečok sklom plochým ťahaným stredným
  • Zasklievanie stien a priečok sklom plochým ťahaným stredným
  • Zasklievanie stien a priečok sklom plochým ľadovaným a matovaným
  • Zasklievanie stien a priečok sklom plochým valcovaným bez drôtenej vložky
  • Zasklievanie stien a priečok, balkónového zábradlia, výťahových šachiet
  • Zasklievanie stien a priečok sklom plochým ťahaným hrubým
  • Zasklievanie stien a priečok sklom plaveným
  • Zasklievanie stien a priečok sklom Elektrofloat
  • Zasklievanie stien a priečok sklom profilovaným
  • Zasklievanie stien a priečok, balkónového zábradlia sklom plochým valcovaným opakným
  • Zasklievanie stien a priečok, balkónového zábradlia sklom bezpečnostným
  • Zasklievanie stien a priečok, balkónového zábradlia izolačným dvojsklom
  • Zasklievanie schodiskového zábradlia sklom plochým
  • Zasklievanie schodiskového zábradlia sklom bezpečnostným
  • Zasklievanie záhradných skleníkových konštrukcií
  • Zasklievanie strešných konštrukcií a strešných svetlíkov drôteným sklom
  • Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným stredným
  • Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ľadovaným a matovaným
  • Zasklievanie okien a dverí sklom plochým valcovaným bez drôtenej vložky
  • Zasklievanie okien a dverí sklom plochým valcovaným s drôtenou vložkou
  • Zasklievanie okien a dverí sklom plochým ťahaným hrubým
  • Zasklievanie okien a dverí sklom plaveným
  • Zasklievanie okien a dverí sklom Elektrofloat
  • Zasklievanie okien a dverí sklom bezpečnostným
  • Zasklievanie okien a dverí izolačným dvojsklom
  • Zasklievanie výkladov sklom plochým ťahaným hrubým
  • Zasklievanie výkladov sklom plaveným
  • Zasklievanie výkladov sklom Elektrofloat
  • Zasklievanie výkladov sklom plochým valcovaným opakovým
  • Zasklievanie výkladov sklom bezpečnostným
  • Zasklievanie výkladov izolačným dvojsklom
  • Zasklievanie podhľadov sklom plochým matovaným
  • Zasklievanie podhľadov sklom plochým valcovaným s drôtenou vložkou
  • Zasklievanie podhľadov sklom bezpečnostným
  • Presun hmôt pre zasklievanie
 • 86B01 Vysklievanie (demontáž)
  • Vysklievanie stien, priečok balkónového zábradlia, výťahových šachiet
  • Vysklievanie stien, priečok balkónového zábradlia, výťahových šachiet
  • Vysklievanie schodiskového zábradlia
  • Vysklievanie strešných konštrukcií a strešných svetlíkov
  • Vysklievanie okien a dverí
  • Vysklievanie výkladov
  • Vysklievanie podhľadov
 • 86C01 Zasklievanie – opravy
  • Zasklievanie stien a priečok
  • Zasklievanie stien a priečok
  • Zasklievanie strešných konštrukcií a strešných svetlíkov
  • Zasklievanie výkladov
  • Výmena tabúľ zasklenia zastávok MHD z bezpečnostného skla
  • Výmena zasklenia reklamných vitrín a nosičov z bezpečnostného skla

Ďalšie cenníky