TSKP – 764
Konštrukcie klampiarske

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie prác na klampiarských konštrukciách.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 764 - Konštrukcie klampiarske
 • 64A01 Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu
  • Krytiny
  • Krytiny
  • Oplechovanie
  • Lemovanie
  • Ostatné kusové prvky
  • Žľaby
  • Strešné otvory
  • Ostatné strešné prvky
  • Oplechovanie parapetov
  • Oplechovanie ríms
  • Oplechovanie múrov, atík
  • Ostatné prvky
  • Zvodové rúry
  • Oplechovanie dverí
  • Odvetranie plynových spotrebičov
 • 64A02 Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného farebného plechu
  • Krytiny
  • Krytiny
  • Oplechovanie
  • Lemovanie
  • Ostatné kusové prvky
  • Žľaby
  • Strešné otvory
  • Ostatné strešné prvky
  • Oplechovanie parapetov
  • Oplechovanie ríms
  • Oplechovanie múrov, atík
  • Ostatné prvky
  • Zvodové rúry
  • Oplechovanie dverí
  • Odvetranie plynových spotrebičov
 • 64A03 Klampiarske konštrukcie z hliníkového plechu
  • Krytiny
  • Krytiny
  • Oplechovanie
  • Lemovanie
  • Ostatné kusové prvky
  • Žľaby
  • Strešné otvory
  • Ostatné strešné prvky
  • Oplechovanie parapetov
  • Oplechovanie ríms
  • Oplechovanie múrov
  • Zvodové rúry
 • 64A04 Klampiarske konštrukcie z hliníkového farebného plechu
  • Krytiny
  • Krytiny
  • Oplechovanie
  • Lemovanie
  • Ostatné kusové prvky
  • Žľaby
  • Strešné otvory
  • Ostatné strešné prvky
  • Oplechovanie parapetov
  • Oplechovanie ríms
  • Oplechovanie múrov
  • Zvodové rúry
 • 64A05 Klampiarske konštrukcie z medeného plechu
  • Krytiny
  • Krytiny
  • Oplechovanie
  • Lemovanie
  • Ostatné kusové prvky
  • Žľaby
  • Strešné otvory
  • Ostatné strešné prvky
  • Oplechovanie parapetov
  • Oplechovanie ríms
  • Oplechovanie múrov a atík
  • Ostatné prvky na fasáde
  • Zvodové rúry
 • 64A06 Klampiarske konštrukcie zo zinkového plechu
  • Krytiny
  • Krytiny
  • Oplechovanie
  • Lemovanie
  • Ostatné kusové prvky
  • Strešné otvory
  • Ostatné strešné prvky
  • Oplechovanie parapetov
  • Oplechovanie ríms
  • Oplechovanie múrov, atík
  • Ostatné prvky na fasáde
 • 64A07 Klampiarske konštrukcie z titánzinkového plechu
  • Krytiny
  • Krytiny
  • Oplechovanie
  • Ostatné kusové prvky
  • Žľaby
  • Strešné otvory
  • Ostatné strešné prvky
  • Oplechovanie parapetov
  • Oplechovanie ríms
  • Oplechovanie múrov, atík
  • Zvodové rúry
 • 64A08 Klampiarske konštrukcie z profilovaného plechu
  • Krytina veľkoformátová LINDAB
  • Krytina veľkoformátová LINDAB
  • Krytina maloformátová LINDAB
  • Krytina falcovaná LINDAB
  • Klampiarske prvky LINDAB
  • Trapézový systém LINDAB
  • Oplechovanie parapetu systém LINDAB
  • Oplechovanie ríms
  • Oplechovanie atiky
  • Odpadové systémy LINDAB
  • Žľaby systém LINDAB
  • Krytina profilovaná systém Ruukki
  • Krytina kovová MASLEN
  • Trapézový systém MASLEN
  • Klampiarske prvky MASLEN
  • Odkvapový systém MASLEN
 • 64A09 Klampiarske konštrukcie z plastov
  • Oplechovanie
  • Oplechovanie
  • Oplechovanie parapetov
  • Oplechovanie múrov, atík
  • Žľaby PVC – HI PLASTIKA vrátane hákov, čiel, rohov, hrdiel,
  • Odpadové rúry PVC – HI PLASTIKA vrátane objímok a kolien
  • Doplnky
  • Odvetranie plynových spotrebičov z nerezového plechu
 • 64A10 Presun hmôt
  • Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske
 • 64B01 Demontáže klampiarskych konštrukcií
  • Demontáž krytiny
  • Demontáž krytiny
  • Demontáž oplechovania
  • Demontáž lemovania
  • Demontáž ostatných kusových prvkov
  • Demontáž žľabov
  • Demontáž strešných otvorov
  • Demontáž ostatných strešných prvkov
  • Demontáž oplechovania parapetov
  • Demontáž oplechovania ríms
  • Demontáž oplechovania múrov
  • Demontáž odpadových rúr alebo súčastí
 • 64C01 Opravy klampiarskych konštrukcií z pozinkovaného plechu
  • Krytiny
  • Krytiny
  • Oplechovanie
  • Lemovanie
  • Ostatné kusové prvky
  • Žľaby  z pozinkovaného Pz plechu
  • Strešné otvory
  • Ostatné strešné prvky
  • Oplechovanie parapetov
  • Oplechovanie ríms
  • Oplechovanie múrov
  • Odpadové rúry
 • 64C02 Opravy klampiarskych konštrukcií z hliníkového plechu
  • Strešné otvory
 • 64C03 Opravy klampiarskych konštrukcií z medeného plechu
  • Krytiny
  • Krytiny
  • Oplechovanie
  • Lemovanie
  • Ostatné kusové prvky
  • Žľaby
  • Strešné otvory
  • Ostatné strešné prvky
  • Oplechovanie parapetov
  • Oplechovanie múrov
  • Odpadové rúry
 • 64C04 Opravy klampiarskych konštrukcií zo zinkového plechu
  • Ostatné strešné prvky

Ďalšie cenníky