TSKP – 943
Montáž oceľových konštrukcií

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie montáže oceľových konštrukcií.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 943 - Montáž oceľových konštrukcií
 • 68430 Montáž oceľových konštrukcií
  • Oceľové železničné mosty a mostové provizóriá
  • Oceľové železničné mosty a mostové provizóriá
  • Plnostenné železničné mosty
  • Komorové mosty železničné
  • Mostové provizóriá
  • Žeriavové dráhy
  • Žeriavové dráhy, montáže a demontáže
  • Bezstykové koľajnice žeriavových dráh
  • Styky bezstykových koľajníc
  • Stľpy žeriavových dráh vonkajších
  • Oceľové strechy
  • Strechy jedno a viaclodného bežného rozpracovania
  • Priemyselné budovy jednopodlažné
  • Budovy jednopodlažné bez žeriavových dráh netypizované
  • Budovy so žeriavovými dráhami – rozostup stĺpov 6 m
  • Budovy so žeriavovými dráhami – rozostup stĺpov 12 m
  • Priemyselné budovy viacpodlažné
  • Budovy triediarní uhlia, práčovní uhlia, zásobníkov a i.
  • Budovy pre občiansku a nevýrobnú výstavbu
  • OK skeletov viacpodlažných budov
  • Oceľové konštrukcie technologických zariadení
  • Transportné mosty s príslušenstvom
  • Potrubné mosty s príslušenstvom
  • Chladiace veže
  • Ostatné a doplnkové konštrukcie
  • Dielce budov a technologického zariadenia
  • Krytina z vlnitého plechu
  • Krytina z ľahkých plechov a roštov
  • Krytina z tvarovaných oceľových plechov VSŽ
  • Univerzálne ceny montáží
  • Výroba segmentov pre OK
  • Potrubné mosty z rúrok
  • Typové objekty pre zariadenie staveniska
  • Jednopodlažné objekty s priehradovou strešnou doskou

Ďalšie cenníky