TSKP – 783
Nátery

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie realizácie, opráv a odstránenia náterov.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 783 - Nátery
 • 84A01 Nátery
  • Nátery oceľových konštrukcií olejové
  • Nátery oceľových konštrukcií olejové
  • Nátery oceľových konštrukcií syntetické
  • Syntetický náter kovových prvkov
  • Nátery oceľových konštrukcií chlórkaučukové
  • Chlórkaučukový náter kovových prvkov
  • Nátery oceľových konštrukcií vinylové
  • Nátery oceľových konštrukcií vinylové
  • Nátery oceľových konštrukcií epoxidové a epoxidechtové
  • Epoxidový náter kovových prvkov
  • Nátery oceľových konštrukcií polyuretánové
  • Nátery oceľových konštrukcií protipožiarne
  • Nátery oceľových konštrukcií disperzné
  • Nátery kovových doplnkových konštrukcií olejové
  • Nátery oceľových konštrukcií ostatné
  • Nátery kovových doplnkových konštrukcií syntetické
  • Nátery kovových doplnkových konštrukcií chlórkaučukové
  • Nátery kovových doplnkových konštrukcií vinylové
  • Nátery kovových doplnkových konštrukcií epoxidové a epoxidechtové
  • Nátery kovových doplnkových konštrukcií celulózové
  • Nátery kovových doplnkových konštrukcií polyuretánové
  • Nátery kovových doplnkových konštrukcií ostatné
  • Organosilikónový náter oceľových konštrukcií
  • Nátery vykurovacích telies
  • Nátery potrubia a armatúr olejové
  • Nátery potrubia a armatúr syntetické
  • Nátery potrubia a armatúr chlórkaučukové
  • Nátery potrubia a armatúr ostatné
  • Nátery klampiarskych konštrukcií olejové
  • Nátery klampiarskych konštrukcií syntetické
  • Nátery stolárskych výrobkov olejové
  • Nátery stolárskych výrobkov syntetické
  • Nátery stolárskych výrobkov epoxidové
  • Nátery stolárskych výrobkov polyuretánové
  • Nátery stolárkych konštrukcií ostatné
  • Nátery tesárskych konštrukcií olejové
  • Nátery tesárskych konštrukcií syntetické
  • Nátery tesárskych konštrukcií protihnilobné, protiplesňové, protipožiarne
  • Nátery tesárskych konštrukcií ostatné
  • Nátery omietok a betónových povrchov olejové
  • Nátery omietok a betónových povrchov syntetické
  • Syntetický náter betónových a omietaných konštrukcií
  • Nátery omietok a betónových povrchov chlórkaučukové
  • Nátery omietok a betónových povrchov vinylové
  • Nátery omietok epoxidové a epoxidechtové
  • Epoxidový náter betónových a omietaných konštrukcií
  • Nátery omietok a betónových povrchov protipožiarne
  • Nátery omietok a betónových povrchov ostatné
  • Nátery ostatných konštrukcií olejové
  • Nátery ostatných konštrukcií syntetické
  • Nátery ostatních konštrukcií protipožiarne
  • Nátery ostatné
 • 84B01 Odstránenie náterov
  • Odstránenie náterov z oceľových konštrukcií
  • Odstránenie náterov z oceľových konštrukcií
  • Odstránenie náterov z kovových doplnkových konštrukcií
  • Odstránenie náterov z potrubia a armatúr
  • Odstránenie náterov zo stolárskych výrobkov
  • Odstránenie náterov z omietok
  • Ostatné práce
 • 84C01 Opravy náterov
  • Nátery oceľových konštrukcií syntetické
  • Nátery oceľových konštrukcií syntetické
  • Oprava a obnovenie epoxidového náteru
  • Nátery kovových doplnkových konštrukcií olejové
  • Nátery kovových doplnkových konštrukcií syntetické
  • Nátery klampiarskych konštrukcií olejové
  • Nátery klampiarskych konštrukcií syntetické
  • Nátery stolárskych výrobkov olejové
  • Nátery stolárskych výrobkov syntetické
  • Nátery omietok olejové
  • Nátery omietok syntetické
  • Ostatné práce

Ďalšie cenníky