TSKP – 933
Montáž dopravných zariadení, skladovacích zariadení a váh

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie montáže dopravných a skladovacích zariadení a váh.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 933 - Montáž dopravných zariadení, skladovacích zariadení a váh
 • 01933 Montáž dopravných zariadení, skladových zariadení a váh
  • Montáže žeriavov
  • Montáže žeriavov
  • Montáže výťahov
  • Montáže dopravníkov
  • Montáže podávačov
  • Montáž zariadenia skladového hospodárstva
  • Zásobníky na sypké hmoty – vykladacie zariadenie, zdviháky
  • Montáže váh a vážiacich aparátov
  • Pohyblivé schody
  • Montáže koľajových bŕzd
  • Externé opravy žeriavov
  • Externé opravy výťahov
  • Externé opravy dopravníkov
  • Externé opravy podávačov
  • Externé opravy zariadení skladových hospodárstiev
  • Externé opravy zásobníkov na sypké hmoty
  • Externé opravy váh a vážiacich aparátov
  • Externé opravy pohyblivých schodov
  • Externé opravy koľajových bŕzd

Ďalšie cenníky