TSKP – 281
Kábelovody pre elektrické vedenia

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie montážnych prác pre kábelovody pre elektrické vedenia.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4

Obsah cenníka: 281 - Kábelovody pre elektrické vedenia
 • 11A01 Betonárske práce
  • Výplň podchodovej štôlne, teleso rúrkového kábelovodu
  • Výplň podchodovej štôlne, teleso rúrkového kábelovodu
  • Debnenie stien telesa kábelovodu
  • Čistenie a kalibrovanie
  • Káblová komora z betónu železového
  • Káblová komora z betónu vodostavebného
  • Osadenie káblovej komory Romold
  • Vstup do káblovej komory z betónu železového
  • Vstup do káblovej komory z betónu vodostavebného
  • Ochranná vrstva telesa kábelovodu
 • 22A01 Kompletné konštrukcie
  • Teleso kábelovodu z tvárnic
  • Teleso kábelovodu z tvárnic
  • Zaťahovanie kábelovodu
  • Rúrky telesa rúrkového kábelovodu, žľab káblový
 • 99A01 Presun hmôt
  • Presun hmôt pre kábelovody

Ďalšie cenníky

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2022 CENEKON, a.s.