TSKP – 005
Sanácie objektov – špeciálne stavebné práce

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny sanačných prác pre pozemné a inžinierske stavby.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 005 - Sanácie objektov - špeciálne stavebné práce
 • 02C01 Špeciálne stavebné práce
  • Úprava podložia a základovej škáry
  • Úprava podložia a základovej škáry
  • Predĺženie odvodňovacích prestupov
  • Striekaný betón
  • Očistenie prúdom piesku, tlakovou vodou, stlačeným vzduchom, oceľovými kefami, vysokotlakovým vodným lúčom
  • Spevňovanie hornín a konštrukcií
  • Osadenie a rozobratie oceľovej roznášacej konštrukcie
  • Stužujúce ťahadlá z ocele
  • Prechodka konštrukciou pre kotvy
  • Klince Minova TITAN
  • Tŕň z betonárskej ocele
  • Záchytné oká Minova TITAN
  • Vyklinovanie uvoľnených kameňov v murive
  • Doplnenie skalnej alebo kamenného muriva steny kameňom
  • Torkretový plášť – výstuž, kotvičky pre výstuž
  • Torkretový plášť z aktivovanej malty
  • Vyplnenie trhlín alebo dutín skalnej steny alebo steny z kamenného muriva
  • Škárovanie muriva, stien i klenieb
  • Vyčistenie trhlín
  • Otlčenie alebo osekanie vrstiev betónu
  • Vysekanie spojovacej malty zo škár a ich vyčistenie
  • Úprava škár po škárovaní muriva
 • 05C01 Prípravné práce
  • Rôzne dokončovacie konštrukcie a práce
  • Rôzne dokončovacie konštrukcie a práce
  • Otryskanie a očistenie betónových konštrukcií
  • Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom
  • Búranie betónových konštrukcií vysokotlakovým vodným lúčom
  • Ostatné konštrukcie a práce
  • Vyrovnanie povrchu prieduchu komína frézovaním
 • 11C02 Zvislé konštrukcie betónové
  • Múry podporné a voľné
  • Múry podporné a voľné
  • Sanácia stien uhlíkovými lamelami a tkaninami
  • Stužujúce vence klenieb
  • Ukončujúce rímsy na stenách opatrených torkrétovým plášťom
 • 12C02 Zvislé konštrukcie murované
  • Múry podporné a voľné
  • Múry podporné a voľné
  • Podrezávanie muriva s vložením vodorovnej izolácie
  • Podrezávanie muriva s vložením nerezových plechov
  • Injektážna izolačná metóda proti kapilárne vzlínajúcej vlhkosti
  • Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou
  • Vysúšanie muriva elektroosmózou
  • Stĺpy a piliere
  • Sanácia stĺpov uhlíkovými tkaninami
 • 11C03 Stropy, strechy, podhľady
  • Stropy, klenby, nosníky
  • Sanácia konštrukcií plošných (stropov a prievlakov) uhlíkovými lamelami a tkaninami
 • 13C04 Omietkové systémy
  • Vnútorné omietky
  • Vnútorné omietky
  • Vnútorná sanačná omietka stropov BAUMIT
  • Vnútorná sanačná omietka stien CEMIX
  • Vnútorná sanačná omietka stien BAUMIT
  • Vnútorná sanačná omietka stien WEBER – TERRANOVA
  • Vnútorná sanačná omietka stien HASIT
  • Vonkajšie omietky
  • Vonkajšia sanačná omietka podhľadov BAUMIT
  • Vonkajšia sanačná omietka stien CEMIX
  • Vonkajšia sanačná omietka stien BAUMIT
  • Vonkajšia sanačná omietka stien WEBER – TERRANOVA
  • Vonkajšia sanačná omietka stien HASIT
  • Vonkajší sanačný protiplesňový náter podhľadov BAUMIT
  • Vonkajší sanačný protiplesňový náter stien BAUMIT
  • Vonkajší sanačný protiplesňový náter stĺpov BAUMIT
  • Vonkajší sanačný prostriedok podhľadov PCI
  • Vonkajší sanačný prostriedok stien PCI
  • Vonkajší sanačný prostriedok stĺpov PCI
  • Reprofilácia podhľadov, stien a podláh mostných konštrukcií
 • 14C05 Potery a mazaniny
  • Potery a mazaniny
  • Potery a mazaniny
  • Sanácia konštrukcií systémom PCI
 • 27C06 Potrubie
  • Úprava vnútorných povrchov
  • Úprava vnútorných povrchov
  • Sanácia existujúceho vodovodného potrubia oceľového alebo liatinového
  • Oprava a utesnenie trhlín v konštrukciách z vodostavebných betónov a betónov
 • 61C07 Izolácie
  • Izolácie proti zemnej vlhkosti
  • Izolácie proti zemnej vlhkosti
  • Izolácie náterivami za studena
  • Izolácie fóliami DELTA na sanáciu, proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode
  • Izolácie detailov
  • Izolácie náterivami za studena

Ďalšie cenníky