TSKP – 923
Montáž potrubia

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie montáže potrubí.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 923 - Montáž potrubia
 • 23230 Montáže potrubí
  • Potrubie oceľové
  • Potrubie oceľové
  • Rúrové diely privarovacie
  • Rúrove diely prírubové
  • Rúrové diely závitové
  • Uloženie a doplnkové konštrukcie
  • Nádrže olejového hospodárstva
  • Armatúry – doplňujúca činnosť
  • Demontáže
  • Domerávané prepoje čadičových dielov
  • Domerávané prepoje pogumovaných dielov
  • Ostatné práce
  • Potrubie z nehrdzavejúcej ocele tr.17
  • Potrubie oceľové tr. 17 – rena
  • Nedeštruktívne skúšky
  • Tlakové skúšky tesnosti potrubia
  • Potrubie z plastických hmôt
  • Plynovody a plynovodné prípojky
  • Plynovody a plynovodné prípojky tr. 11 – 13
  • Plynovody a plynovodné prípojky FRIALEN PE 100
  • Opláštenie
  • Príslušenstvo plynovodov
  • Tlakové skúšky a čistenie
  • Ostatné práce
  • Katodická ochrana potrubia
  • Regulačné stanice
  • Kontrolné meranie z hľadiska ochrany pred koróziou
  • Potrubie sklenené vrátane demontáži
  • Meracia a čerpacia technika kvapalných palív a olejov
  • Centrálne tukové mazanie
  • Rozvody medicinálnych plynov

Ďalšie cenníky