TSKP – 767
Kovové stavebné doplnkové konštrukcie

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie montážnych prác na kovových stavebných konštrukciách, ktoré sú rozdelené na konštrukčné prvky, plošné prvky a atypické konštrukcie.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 767 - Kovové stavebné doplnkové konštrukcie
 • 67A01 Konštrukčné prvky
  • Montáž svetlíkov
  • Montáž svetlíkov
  • Pivničný svetlík
  • Montáž markíz a striešok
  • Montáž podlahových konštrukcií, vzduchotechnickej mriežky
 • 67A02 Plošné prvky
  • Montáž stien a priečok z plechu a sadrokartónu
  • Montáž stien a priečok z plechu a sadrokartónu
  • Montáž krytiny striech
  • Montáž strešných sendvičových panelov
  • Montáž opláštenia sendvičovými panelmi
  • Montáž opláštenia
  • Montáž oceľovej haly
  • Montáž podhľadov
 • 67A03 Atypické konštrukcie
  • Montáž stien a priečok na zasklenie
  • Montáž stien a priečok na zasklenie
  • Montáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete
  • Montáž stien a priečok z plechu
  • Montáž zábradlia
  • Montáž schodov rovných a podest
  • Montáž oceľových stropných sklápacích schodov
  • Montáž schodiskových zábradlí
  • Montáž podest
  • Montáž zastrešenia bazénov
  • Montáž prístrešku
  • Montáž kanálových krytov
  • Montáž podlahových konštrukcií
  • Montáž okien pre beztmelové zasklenie
  • Montáž zasklenia balkóna
  • Montáž výkladov zapustených
  • Montáž výkladov predsadených
  • Montáž rebríkov
  • Montáž podperných konštrukcií
  • Montáž zemných oceľových skrutiek
  • Montáž ochrany proti holubom
  • Montáž ostatných doplnkov
  • Montáž oplotenia
  • Osadzovanie stĺpika
  • Osadzovanie bavoletu
  • Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu
  • Montáž vrát a vrátok
  • Montáž ostatných atypických stavebných doplnkov
  • Výroba atypických výrobkov
  • Presun hmôt
 • 67B01 Búranie – kovové stavebné doplnkové konštrukcie
  • Demontáž stien a priečok z plechu a sadrokartónu
  • Demontáž stien a priečok z plechu a sadrokartónu
  • Demontáž oceľových stropných sklápacích schodov
  • Demontáž svetlíkov
  • Demontáž podsvetlíkov
  • Demontáž markíz
  • Demontáž striešky z komorového polykarbonátu
  • Demontáž krytín striech
  • Demontáž strešných sendvičových panelov
  • Demontáž opláštenia zo sendvičových panelov
  • Demontáž oceľovej haly
  • Demontáž podhľadov
  • Demontáž podlahových konštrukcií
  • Demontáž zapustených výkladcov
  • Demontáž predsadených výkladcov
  • Demontáž komínových lávok
  • Demontáž izolátorov a tlmičov
  • Demontáž zemných oceľových skrutiek
  • Demontáž ochrany proti holubom
  • Demontáž oplotenia
  • Demontáž vrát a vrátok k oploteniu
  • Demontáž ostatných doplnkov
 • 67C01 Opravy a údržba – kovové stavebné konštrukcie
  • Oprava stien a priečok s výplňou z drôtenej siete
  • Oprava stien a priečok s výplňou z drôtenej siete
  • Oprava stien pre beztmelové zasklenie
  • Opravy a kontroly vetracích mechanizmov
  • Oprava a údržba brán
  • Opravy ostatných doplnkov stavieb
  • Opravy ostatné

Ďalšie cenníky