TSKP – 715
Izolácie proti chemickým vplyvom

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie montážných prác proti chemickým vplyvom na objekty.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 715 - Izolácie proti chemickým vplyvom
 • 61A01 izolácie stavebných objektov
  • Izolácia stavebných konštrukcií náterivami za tepla
  • Izolácia stavebných konštrukcií náterivami za tepla
  • Izolácia stavebných konštrukcií náterivami za studena
  • Izolácia stavebných konštrukcií fóliami
  • Izolácia stavebných konštrukcií laminátmi
  • Izolácia stavebných konštrukcií z obkladov, prímuroviek, výmuroviek
  •  Izolácia stavebných konštrukcií z dlažieb do tmelu
  • Izolácia stavebných konštrukcií špeciálna
  • Izolácia stavebných konštrukcií ostatná
  • Izolácia stavebných konštrukcií doplnková
 • 61A02 Izolácie technologických zariadení
  • Izolácia technologických zariadení náterivami za studena
  • Izolácia technologických zariadení náterivami za studena
  • Izolácia technologických zariadení fóliami
  • Izolácia technologických zariadení laminátmi
  • Izolácia technologických zariadení špeciálna
  • Izolácia technologických zariadení ostatná
  • Izolácia technologických zariadení doplnková
  • Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom
 • 61B01 Odstránenie izolácie proti chemickým vplyvom
  • Odstránenie izolácie
 • 61C01 Opravy a údržba izolácií proti chemickým vplyvom
  • Údržba a opravy obkladov, výmuroviek, prímuroviek, dlažieb
  • Údržba a opravy obkladov, výmuroviek, prímuroviek, dlažieb
  • Údržba izolácií stavebných konštrukcií špeciálnych
  • Údržba ostatná
  • Údržba izolácií doplnkových

Ďalšie cenníky

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2022 CENEKON, a.s.