TSKP – 920
Energetik

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie silnoprúdových rozvodov a revízií.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 920 - Energetik
 • 91200 Energetik
  • Oceľové konštrukcie pre VVN
  • Oceľové konštrukcie pre VVN
  • Oceľové nosné konštrukcie pre elektrické zariadenia
  • VVN 110 – 220 kV
  • VVN 400 kV
  • Dokončovacie práce
  • Vonkajšie vedenie NN
  • Stožiare
  • Príslušenstvo
  • Vonkajšie vedenie VN
  • Vonkajšie vedenie VVN
  • Holé spojovacie vedenie, prípojnicový rozvod
  • Vodiče a káble medené
  • Silové káble do 1 kV
  • Silové káble a vodiče VN
  • Vodiče, šnúry a káble hliníkové
  • Vodiče a káble do 1 kV
  • silové vodiče a káble do 6 kV
  • silové vodiče a káble do 10 kV
  • silové vodiče a káble do 22 kV
  • silové vodiče a káble do 50 kv
  • ostatné príslušenstvo
  • Ukončenie vodičov
  • Ukončenie káblov, vodičov a šnúr
  • Káblové súpravy
  • Káblové spojky
  • Káblové koncovky
  • Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvo
  • Spínače, vypínače, prepínače NN, VN
  • Revízie
  • Spínače, vypínače, prepínače, odpojovače VVN
  • Útrojenstvo istiace
  • Poistky VN
  • Transformátory
  • transformátory NN
  • transformátory VN a VVN
  • Usmerňovače
  • Usmerňovače
  • Meniče
  • Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svorkovnice
  • Rozvádzače NN a VN
  • Svietidlá a osvetľovacie zariadenia
  • Parkové a záhradné – zapojenie
  • Uličné svietidlá – zapojenie
  • Uličné svietidlá – stožiare
  • Návestia
  • Osvetľovacie stožiare
  • Kondenzátory, tlmivky a vf zariadenia
  • Bleskozvody a uzemnenie
  • FeZn
  • Rozvod stlačeného vzduchu
  • Akumulátorové batérie
  • Montáž stožiarov trakčných vedení
  • Stožiare trubkové profilové
  • Stožiare funkčný súbor 1
  • Stožiare funkčný súbor 2
  • Stožiare funkčný súbor 3
  • Stožiare funkčný súbor 4
  • Stožiare funkčný súbor 5
  • Stožiare funkčný súbor 6
  • Stožiare funkčný súbor 7
  • Stožiare funkčný súbor 8
  • Stožiare funkčný súbor 9
  • Dokončovacie práce
  • Trakčné stožiare – rôzne
  • Trakčné stožiare – osvetlenie
  • Trakčné stožiare – ZOK
  • Trakčné stožiare – výstroj
  • Trakčné stožiare – demontáže
  • Stožiare rúrové ohraňované
  • Výložníky
  • Kríženia
  • Výhybky
  • Závesy
  • Laná, káble, vodiče
  • Závesné vodiče a káble s príslušenstvom
  • Demontáže
  • Spínače, vypínače
  • Odpojovače
  • Stožiare, výložníky
  • Istaice ústrojenstvo
  • Transformátory
  • Rozvádzače

Ďalšie cenníky