TSKP – 761
Sklobetónové konštrukcie

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie prác na sklobetónových konštrukciách.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4

Obsah cenníka: 761 - Konštrukcie sklobetónové
 • 12A01 Konštrukcie sklobetónové
  • Sklobetónové steny a priečky – klasické murovanie
  • Sklobetónové steny a priečky – klasické murovanie
  • Sklobetónové steny a priečky – suchá montáž na klik
  • Sklobetónové strechy
  • Sklobetónové okná
  • Sklobetónové okná – suchá montáž na klik
  • Sklobetónové stropy
  • Príplatky za sťaženú montáž pre steny, priečky, okná, strechy a stropy
  • Presun hmôt konštrukcií sklobetónových

Ďalšie cenníky

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2022 CENEKON, a.s.