TSKP – Cenník stavebných konštrukcií a prác

Databáza CENEKON je uceleným systémom pre oceňovanie stavebných prác. Predstavuje najpoužívanejšie a najviac aktualizované podklady a je štandardom pre oceňovanie stavebných prác na Slovensku. Obsahuje popisovníky a smerné ceny stavebných prác, Zborník obstarávacích cien materiálov a ďalšie podklady pre rozpočtára a kalkulanta, ktoré okrem smerných cien, obsahujú aj sadzby priamych nákladov a ďalšie špecifické informácie. Obsahuje viac ako 80 tisíc položiek stavebných prác a 100 tisíc položiek materiálov ako aj ďalších dôležitých informácií o použití položiek, metodike rozpočtovanie, taríf, sadzobníky atď.

Nové vydanie cenníkov stavebných prác SON v aktuálnej cenovej úrovni vydávame v členení Triednika stavebných konštrukcií a prác (TSKP), kde základným triediacim hľadiskom je stavebná konštrukcia, resp. práca. Ide o pôvodné triedenie stavebnej produkcie pretrvávajúce od 60 – tych rokov minulého storočia. Predmetom triedenia TSKP sú všetky stavebné konštrukcie a práce pri novostavbách, rekonštrukciách, modernizáciách, opravách, údržbe a odstraňovania stavieb, respektíve ich častí. Databáza obsahuje vyše 80 000 položiek, ktoré slúžia na orientačné ocenenie stavebných prác a vybraných služieb.

Zapracované zmeny v položkách:

V databáze 2019/I sme zaviedli 5. najvyššiu triedu práce pre vysoko kvalifikované profesie, ako aj medzitriedy pre sťažené podmienky pri práci. Všetky tieto zmeny nájdete popísané v “Pravidlách pre oceňovanie stavebných prác“.

Databáza CENEKON je uceleným systémom pre oceňovanie stavebných prác. Predstavuje najpoužívanejšie a najviac aktualizované podklady a je štandardom pre oceňovanie stavebných prác na Slovensku. Obsahuje popisovníky a orientačné ceny stavebných prác, Zborník obstarávacích cien materiálov a ďalšie podklady pre rozpočtára a kalkulanta, ktoré okrem orientačných cien obsahujú aj sadzby priamych nákladov a ďalšie špecifické informácie. Obsahuje viac ako 91 tisíc položiek stavebných prác a 113 tisíc položiek materiálov, ako aj ďalšie dôležité informácie o použití položiek, o metodike rozpočtovania, tarify, sadzobníky atď. Databáza TSKP slúži na orientačné ocenenie stavebných prác a vybraných služieb.

Nové vydanie cenníkov stavebných prác aktuálnej cenovej úrovni vydávame v členení Triednika stavebných konštrukcií a prác (TSKP), kde základným triediacim hľadiskom je stavebná konštrukcia, resp. práca. Ide o pôvodné triedenie stavebnej produkcie pretrvávajúce od šesťdesiatych rokov minulého storočia. Predmetom triedenia TSKP sú všetky stavebné konštrukcie a práce pri novostavbách, rekonštrukciách, modernizáciách, opravách, údržbe a odstraňovaní stavieb, respektíve ich častí.

Zapracované zmeny v položkách:

V databáze 2019/I sme zaviedli 5. najvyššiu triedu práce pre vysoko kvalifikované profesie, ako aj medzitriedy pre sťažené podmienky pri práci. Všetky tieto zmeny nájdete popísané v “Pravidlách používania cien“.

Ponuka cenníkov

 

V prípade záujmu o Cenníky stavebných prác TSKP (SON v aktuálnej cenovej úrovni 2021/II) v elektronickej forme, vyplňte prosím objednávkový formulár podľa uvedených inštrukcií alebo nás kontaktujte telefonicky.

Po kliknutí na konkrétny cenník sa Vám zobrazí jeho obsah.

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2021 CENEKON, a.s.