TSKP – Cenník stavebných konštrukcií a prác

Databáza CENEKON je uceleným systémom pre oceňovanie stavebných prác. Predstavuje najpoužívanejšie a najviac aktualizované podklady a je štandardom pre oceňovanie stavebných prác na Slovensku. Obsahuje popisovníky a smerné ceny stavebných prác, Zborník obstarávacích cien materiálov a ďalšie podklady pre rozpočtára a kalkulanta, ktoré okrem smerných cien, obsahujú aj sadzby priamych nákladov a ďalšie špecifické informácie. Obsahuje viac ako 80 tisíc položiek stavebných prác a 100 tisíc položiek materiálov ako aj ďalších dôležitých informácií o použití položiek, metodike rozpočtovanie, taríf, sadzobníky atď.

Nové vydanie cenníkov stavebných prác SON v aktuálnej cenovej úrovni vydávame v členení Triednika stavebných konštrukcií a prác (TSKP), kde základným triediacim hľadiskom je stavebná konštrukcia, resp. práca. Ide o pôvodné triedenie stavebnej produkcie pretrvávajúce od 60 – tych rokov minulého storočia. Predmetom triedenia TSKP sú všetky stavebné konštrukcie a práce pri novostavbách, rekonštrukciách, modernizáciách, opravách, údržbe a odstraňovania stavieb, respektíve ich častí. Databáza obsahuje vyše 80 000 položiek, ktoré slúžia na orientačné ocenenie stavebných prác a vybraných služieb.

Zapracované zmeny v položkách:

V databáze 2019/I sme zaviedli 5. najvyššiu triedu práce pre vysoko kvalifikované profesie, ako aj medzitriedy pre sťažené podmienky pri práci. Všetky tieto zmeny nájdete popísané v “Pravidlách pre oceňovanie stavebných prác“.

Databáza CENEKON je uceleným systémom pre oceňovanie stavebných prác. Predstavuje najpoužívanejšie a najviac aktualizované podklady a je štandardom pre oceňovanie stavebných prác na Slovensku. Obsahuje popisovníky a orientačné ceny stavebných prác, Zborník obstarávacích cien materiálov a ďalšie podklady pre rozpočtára a kalkulanta, ktoré okrem orientačných cien obsahujú aj sadzby priamych nákladov a ďalšie špecifické informácie. Obsahuje viac ako 91 tisíc položiek stavebných prác a 113 tisíc položiek materiálov, ako aj ďalšie dôležité informácie o použití položiek, o metodike rozpočtovania, tarify, sadzobníky atď. Databáza TSKP slúži na orientačné ocenenie stavebných prác a vybraných služieb.

Nové vydanie cenníkov stavebných prác aktuálnej cenovej úrovni vydávame v členení Triednika stavebných konštrukcií a prác (TSKP), kde základným triediacim hľadiskom je stavebná konštrukcia, resp. práca. Ide o pôvodné triedenie stavebnej produkcie pretrvávajúce od šesťdesiatych rokov minulého storočia. Predmetom triedenia TSKP sú všetky stavebné konštrukcie a práce pri novostavbách, rekonštrukciách, modernizáciách, opravách, údržbe a odstraňovaní stavieb, respektíve ich častí.

Zapracované zmeny v položkách:

V databáze 2019/I sme zaviedli 5. najvyššiu triedu práce pre vysoko kvalifikované profesie, ako aj medzitriedy pre sťažené podmienky pri práci. Všetky tieto zmeny nájdete popísané v “Pravidlách používania cien“.

Cenníková databáza online

 

Online cenníková databáza je nový produkt, ktorý nahrádza doteraz vydávané pdf cenníky. Je dostupná kedykoľvek a z akéhokoľvek zariadenia. Aktuálne ceny si môžete pozrieť aj na mobile či tablete. Priamo na stavenisku, v pohodlí svojej kancelárie aj pri rokovaní s investorom. Bez prácneho a zdĺhavého sťahovania cenníkovej databázy.

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2022 CENEKON, a.s.