TSKP – 769
Montáž vzduchotechnických zariadení

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie montáže a demontáže vzduchotechnických zariadení.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 769 - Montáž vzduchotechnických zariadení
 • 93A01 Časť Montáž vzduchotechnických zariadení
  • Ventilátory
  • Ventilátory
  • Ventilátory
  • Potrubie a tvarovky
  • Rúry a tvarovky
  • Potrubné elementy
  • Koncové prvky
  • Výustky
  • Anemostaty
  • Mriežky
  • Žalúzie
  • Odlučovače tuku
  • Stenové ventily
  • Tanierové ventily
  • Digestory
  • Úprava vzduchu
  • Dverné clony
  • Filtre
  • Ohrievače
  • Chladiče
  • Výmenníky
  • Tepelné čerpadlá
  • Eliminátory kvapiek
  • Čisté nadstavce
  • Vzduchotechnické jednotky
  • Prívodné jednotky
  • Vetracie jednotky
  • Rekuperačnej jednotky
  • Klimatizácia
  • Pomocné konštrukcie
  • Konzoly
  • Rámy
  • Súčasti rozvodu vzduchu
  • Presun hmôt
 • 05B01 Demontáže vzduchotechnických zariadení
  • Demontáže vzduchotechnických zariadení

Ďalšie cenníky