TSKP – 775
Podlahy vlysové, parketové a povlakové

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie realizácie, opráv a demontáží podláh vlysových a parketových.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 775 - Podlahy vlysové, parketové a povlakové
 • 75A01 Podlahy vlysové a parketové
  • Podlahové soklíky, lišty
  • Podlahové soklíky, lišty
  • Obklad schodov
  • Podlahy vlysové
  • Podlahy mozaikové
  • Podlahy drevené, laminátové
  • Ostatné práce
  • Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové
 • 75A02 Podlahy povlakové
  • Príprava podkladu
  • Príprava podkladu
  • Lepenie PVC podláh na schodiskách
  • Lepenie linoleových  podláh na schodiskách
  • Lepenie kaučukových podláh na schodiskách
  • Lepenie korkových podláh na schodiskách
  • Lepenie textilných podláh na schodiskách
  • Lepenie povlakových podláh na pásku na schodiskových stupňoch
  • Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt
  • PVC podlahy
  • Kaučukové podlahy
  • Korkové podlahy
  • Linoleové podlahy
  • Textilné podlahy
  • Športové povrchy
  • Ostatné práce
  • Presun hmôt pre podlahy povlakové
 • 75B01 Demontáž – podlahy drevené
  • Demontáž soklíkov alebo líšt
  • Demontáž soklíkov alebo líšt
  • Demontáž podláh drevených
 • 75B02 Búranie – podlahy povlakové
  • Odstránenie doplnkov povlakových podláh
  • Odstránenie doplnkov povlakových podláh
  • Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy
 • 75C01 Opravy – podlahy vlysové a parketové
  • Doplnenie podláh vlysových
  • Doplnenie podláh vlysových
  • Doplnenie podláh parketových
  • Ostatné opravy
 • 75C02 Opravy – podlahy povlakové
  • Oprava povlakových podláh na schodiskách
  • Oprava povlakových podláh na schodiskách
  • Oprava podlahových soklíkov
  • Oprava povlakových podláh PVC
  • Oprava povlakových podláh kaučukových
  • Oprava povlakových podláh z korku
  • Oprava povlakových podláh zo športového povrchu
  • Oprava povlakových podláh textilných
  • Ostatné opravy

Ďalšie cenníky