TSKP – 784
Maľby – tapety

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie realizácie, opráv a odstránenia malieb nanášaných ručne/strojne a tapiet.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 784 - Maľby - tapety
 • 84A01 Maľby nanášané ručne
  • Príprava podkladu
  • Príprava podkladu
  • Maľby vápenné
  • Maľby akrylátové
  • Maľby latexové
  • Maľby z maliarskych zmesí
  • Práškových
  • Weber – Terranova
  • Primalex, Farmal
  • Caparol
  • Štrukturované sokle, povrchy
  • Bandážovanie
  • Stierkovanie
  • Ostatné maliarske práce
 • 84A02 Maľby nanášané strojne
  • Maľby vápenné
  • Maľby vápenné
  • Maľby akrylátové
  • Maľby latexové
  • Maľby z maliarskych zmesí
  • Práškových
  • Weber – Terranova
  • Primalex, Farmal
  • Stierkovanie
 • 84A03 Tapetovanie
  • Tapety
 • 84B01 Odstránenie malieb
  • Odstránenie malieb
 • 84B02 Odstránenie tapiet
  • Odstránenie tapiet
 • 84C01 Opravy malieb, ručne nanášané
  • Oprava malieb vápenných
  • Oprava malieb vápenných
  • Oprava malieb akrylátových
  • Oprava malieb latexových
  • Oprava malieb zo zmesí
  • Práškových
  • Weber – Terranova
  • Primalex, Farmal
  • Oprava štrukturovaného sokla, povrchu
  • Oprava stierky
  • Ostatné práce
 • 84C02 Opravy malieb, strojne nanášané
  • Oprava malieb vápenných
  • Oprava malieb vápenných
  • Oprava malieb akrylátových
  • Oprava malieb latexových
  • Oprava malieb zo zmesí
  • Práškových
  • Weber – Terranova
  • Primalex, Farmal

Ďalšie cenníky