TSKP – 921
Elektromontáže

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie elektromontáží.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 921 - Elektromontáže
 • 91210 Elektromontáže
  • Rúrkové vedenia, krabice, svorkovnice
  • Rúrkové vedenia, krabice, svorkovnice
  • Rúrky a hadice
  • Lišty
  • Krabice
  • Oceľové konštrukcie pre vnútorný rozvod, prístroje a rozvodne
  • Vešiaky a závesy
  • Výložníky, rošty a žlaby
  • Oceľové konštrukcie
  • Upchávky a prepážky
  • Otvory a zábrany
  • Vodiče a káble medené
  • Vodiče a káble do 750 V
  • Silové káble do 1 kV
  • Signálne káble
  • Vodiče a káble so zvýšenou požiarnou odolnosťou, bezhalogénové
  • Vodiče, šnúry a káble hliníkové
  • Vodiče a káble do 1 kV
  • Ukončenie vodičov, súbory pre káble
  • Ukončenie káblov, vodičov a šnúr
  • Opravné manžety a hadice
  • Káblové spojky
  • Káblové koncovky
  • Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvo
  • Spínače
  • Vypínače a prepínače
  • Zásuvky a vidlice
  • Ústrojenstvo istiace
  • Poistky
  • Prúdové chrániče a zvodiče
  • Ističe
  • Stýkače, relé, istiace trafá
  • Stýkače
  • Spúštače
  • Ovládacie, návestné a signálne prístroje
  • Ovládače a signálky
  • Relé a ochrany
  • Relé
  • Meracie prístroje
  • Spínače, merače, prevodníky
  • Elektromotory a transformátory
  • Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svorkovnice
  • Svorkovnice
  • Rozvádzače
  • Svietidlá a osvetľovacie zariadenia
  • Interierové a exterierové – zapojenie
  • Priemyselné – zapojenie
  • Núdzové – zapojenie
  • Nevýbušné – zapojenie
  • Medicínske – zapojenie
  • Montáž svietidiel
  • LED
  • Bleskozvody a uzemnenie
  • FeZn
  • FeZn oddialené
  • ECu 57F25
  • Nerez 1.4301
  • Zliatina AlMgSi
  • Aktívny bleskozvod
  • Elektromontáže – údržba
  • Zistenie porúch
  • Výmeny a náhrady vývodiek, príchytiek
  • Výmena častí istiacich prístrojov, svietidiel…
  • Montáž motorických strojov, spotrebičov
  • Údržba príslušenstva
  • Zisťovanie stavu a závad
  • Údržba bleskozvodov
  • Inteligentná elektroinštalácia
  • Bezdrôtové riešenie
  • Drôtové riešenie
  • Kúrenie elektrické
  • Podlahové káble a rohože
  • Exterierové káble a rohože
  • Ovládacie prvky pre vykurovacie káble a rohože
  • Infračervené kúrenie
  • Ovládacie prvky pre infračervené kúrenie
  • Fotovoltaika3 921 Kotevné systémy
  • Panely
  • Príslušenstvo
  • Demontáže
  • Demontáž- Rúrky a hadice, lišty krabice
  • Demontáž – Oceľové konštrukcie pre vnútorný rozvod, prístroje a rozvodne
  • Demontáž – Vodiče a káble medené do 750 V
  • Demontáž – Silové káble do 1 kV
  • Demontáž – Signálne káble
  • Demontáž – Vodiče a káble so zvýšenou požiarnou odolnosťou, bezhalogénové
  • Demontáž – Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvo
  • Demontáž – Zásuvky a vidlice
  • Demontáž – Ústrojenstvo istiace
  • Demontáž – Stýkače, relé, istiace trafá
  • Demontáž – Ovládacie, návestné a signálne prístroje
  • Demontáž – Relé a ochrany
  • Demontáž – Meracie prístroje
  • Demontáž – Rozvádzače, rozvodné skrine, dosky, svorkovnice
  • Demontáž – Svietidlá a osvetľovacie zariadenia
  • Demontáž – Bleskozvody a uzemnenie FeZn
  • Demontáž – Bleskozvody a uzemnenie FeZn oddialené
  • Demontáž – Bleskozvody a uzemnenie ECu 57F25
  • Demontáž – Bleskozvody a uzemnenie nerez 1.4301
  • Demontáž – Bleskozvody a uzemnenie zliatina AlMgSi
  • Demontáž – aktívny bleskozvod
  • Demontáž – Kúrenie elektrické
  • Demontáž – Infračervené kúrenie
  • Demontáž – Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvo
  • Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov

Ďalšie cenníky