TSKP – 925
Povrchové úpravy strojov a zariadení

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie povrchových úprav strojov a zariadení.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 925 - Povrchové úpravy strojov a zariadení
 • 84250 Povrchové úpravy strojov a zariadení
  • Povrchové úpravy technologických zariadení
  • Povrchové úpravy technologických zariadení
  • Povrchové úpravy konštrukcií (technologických)
  • Povrchové úpravy priemyslového potrubia
  • Metalizácia a otryskávanie
  • Nátery polí rozvádzačov a jednotlivých dielov rozvádzačov
  • Špeciálne nátery a písmomaliarske práce

Ďalšie cenníky

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2022 CENEKON, a.s.