TSKP – 936
Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie montáže prevádzkových, meracích a regulačných prístrojov a zariadení.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 936 - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení
 • 96360 Montáže prevádzkových, meracích a regulačných prístrojov a zariadení
  • Oceľové konštrukcie pre vnútorný rozvod, prístroje a zariadenia
  • Oceľové konštrukcie pre vnútorný rozvod, prístroje a zariadenia
  • Konektorové prepojky
  • Rozvádzače, ovládacie pulty a stoly, stavebnicové stojany
  • Rúrky, ventily a rúrkové dielce
  • Doplnkové činnosti pri montáži prevádzkových, meracích a regulačných prístrojov
  • Snímače
  • Elektrické vyhodnocovacie a regulačné prístroje
  • Koncová časť
  • Pneumatické prístroje a zariadenia
  • Príslušenstvo pre rozvádzače a skrine

Ďalšie cenníky