TSKP – 936
Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie montáže prevádzkových, meracích a regulačných prístrojov a zariadení.

Položky tohto cenníka nájdete v programe CENKROS 4
Obsah cenníka: 936 - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení
 • 96360 Montáže prevádzkových, meracích a regulačných prístrojov a zariadení
  • Oceľové konštrukcie pre vnútorný rozvod, prístroje a zariadenia
  • Oceľové konštrukcie pre vnútorný rozvod, prístroje a zariadenia
  • Konektorové prepojky
  • Rozvádzače, ovládacie pulty a stoly, stavebnicové stojany
  • Rúrky, ventily a rúrkové dielce
  • Doplnkové činnosti pri montáži prevádzkových, meracích a regulačných prístrojov
  • Snímače
  • Elektrické vyhodnocovacie a regulačné prístroje
  • Koncová časť
  • Pneumatické prístroje a zariadenia
  • Príslušenstvo pre rozvádzače a skrine

Ďalšie cenníky

Databázy
TSKP
TSP
Novinky

Kontaktné informácie
CENEKON, a.s.
Einsteinova 3677/11
851 01 Bratislava
+421 (0)2 / 62 80 10 76
cenekon@cenekon.sk

Copyright 2022 CENEKON, a.s.